Doç. Dr. Hatice Ayhan-Fidancı

http://80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/fidanci/


Doç. Dr. Hatice Ayhan-Fidancı'nın Özgeçmişi

İnsan ve Hayvanlardan İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Antibiyotiklere Duyarlılık ve Kolisin Plazmidi Taşıma Özellikleri Üzerinde İncelemeler * Yüksek Lisans Tezi - 1985
Investigation of E. coli strains isolated from animals and humans for the existance of antibiotic suscepibility and colisin plasmids * MS Thesis - 1985

Tavuklardan İzole Edilen Stafilakok'ların Adherens ve Bakteriyosin Aktiviteleri ile İn Vitro Bakteriyel İnterferensleri Üzerinde Araştırmalar * Doktora Tezi - 1990
Studies on adherence, bacteriocins activities and in vitro bacterial interference of Staphylococci isolated chickens * PhD Thesis - 1990

 

Doç. Dr. Hatice Ayhan-Fidancı'nın Yayın Listesi

Doç. Dr. Hatice Ayhan-Fidancı'nın Bildiri Listesi

Doç. Dr. Hatice Ayhan-Fidancı'nın Ardından

Doç. Dr. Hatice Ayhan-Fidancı Hatıra Ormanı