YURT DIŞI KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ VE POSTER SUNUMLAR

 1. M.Karakışla, E. Pulat, “Tek Katlı Poli(etilen teraftalat) Liflere Vinil Monomerlerinin Aşılanması” Polymer 92, II. Türkiye-Azerbaycan
 2. Polimer Sempozyumu, Ankara, sayfa 73, 14-16 Eylül 1992.
 3. M. Karakışla, S. Kutanis, M. Saçak, “The Prparation of Conducting Polyaniline/Poly(ethylene terephthalate) Fabrics by Chemical Polymerization” The International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, Budapest, HUNGARY, page 111, 13-16 September 2005.  Fotoğraflar 
 4. A. Özer, S. Çetinkaya, M. Karakışla, M. Saçak. “The Preparation and Characterization of K-Feldspat/Polyaniline Nanocomposite” Bridging Clays, 43rd Annual Meeting of the CMS-4eme Colloque du GFA, FRANCE, page 209, June 3-7, 2006. Fotoğraflar                                           
 5. M. Karakışla, S. Çetinkaya, M. Saçak “Removal of the Copper(II) Ion from Aqueous Solution using Methacrylamide Grafted Poly(ethylene terephthalate) Fibers by Batch Adsorption Method. 11th Conference on Environment and Mineral Processing, VSB-TU Ostrava-CZECH REPUBLİC,  page 187, 31.05-02.06.2007.   Fotoğraflar                                             
 6. H. Acar, M. Karakışla, M.Saçak “The Preparation and Characterization of Conductive Polypyrrole/Kaoline Nanocomposites by in situ Chemical Polymerization” International Symposium on Nanotechnology in Environmental Protection and Pollution (ISNEPP) Fort Lauderdale, Florida, USA, page 42, 11-13 December 2007.           
 7. Handan Acar, Meral Karakışla and Mehmet Saçak “Conductive Polypyrrole/Polyacrylonitrile Composite Fibers”The 10th Asian Textile Conference, ATC-10, Ueda, Nagano, JAPAN, September, 2009.Fotoğraflar  
 8. Z. Aydın, M. Karakışla, E. Erdem, M. Saçak “Preparation Conductive Polypyrrole/ Poly(ethylene terephthalate) Composite Fibers and Investigation of Some Properties” The 10th Asian Textile Conference, ATC-10, Ueda, Nagano, JAPAN, September 7-9, 2009.   Fotoğraflar 
 9. Meral Karakışla, Sevil Çetinkaya and Mehmet Saçak “Preparation And Characterization of Conductive Poly(O-Anisidine)/Kaolinite Composite Materials” The 10th Asian Textile Conference, ATC-10, Ueda, Nagano, JAPAN, September 7-9, 2009.Fotoğraflar 

YURT İÇİ DERGİLERDE VE KONGRELERDE BASILAN VE SUNULAN ÇALIŞMALAR

 1. Gülhan Güngör, Meral Karakışla “Polianilin ve Poli(Vinil Asetat) Kullanarak İletken Kompozit Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu” Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Aralık ISSN: 1302-3055, 2007, sayı 14, sayfa 47-54.
 2. E.Erdem, M.Karakışla, A. Temel, M. Saçak“ Polianilin-Zeolit İletken Kompozitinin Hazırlanması” 2. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak., Urfa, sayfa 81, PK-006, 30.04-02.05. 2008 (Poster).
 1. G. Bayramoğlu, M. Karakışla “İletken Poliakrilonitril/Polianilin Kompozit Liflere İnvertazın Geri Dönüşümlü Adsorpsiyonu” VII. Ulusal Kromotografi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırıkkale, FKP-67, 13-15 Haziran, 2007 (Poster).                              
 1. D. Emdi, İ.Kaya, M.Karakışla, M.Saçak, “2-[(Pridin-3-il-metilen)amino]Fenol Schiff Bazının Kondensasyon Polimerizasyonu” VII. Ulusal Kromotografi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırıkkale, sayfa 64, poster-10, 13-15 Haziran, 2007 (Poster).
 1. M. Karakışla, B. Altıntaş, G. Bayramoğlu, “Akrilik Asit Aşılanmış Liflerin Uranyum İyonlarının Geri Kazanımında Kullanılması” VII. Ulusal Kromotografi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırıkkale, sayfa 82, poster-28, 13-15 Haziran, 2007 (Poster).
 1. M. Karakışla, G. Bayramoğlu, M.Y. Arıca “Kimyasal Yolla Modifiye Edilmiş Polyster Liflerin Protein Adsorpsiyonunda Kullanılması” 1. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara, sayfa 75, AFE-003, 21-23 Haziran 2006 (Poster).
 2. G. Bayramoğlu, M. Karakışla, “İletken Poliakrilonitril/Polianilin Kompozit Liflere İvertazin Geri Dönüşümlü Adsorpsiyonu”, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, sayfa FKP67, 4-8 Eylül 2006 (Poster).
 3.   F. Bektaş, D. Anaklı, S. Çetinkaya, M. Karakışla, M. Saçak, “İletken sodyum Feldispat/poli(o-toluidin) Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu), 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, sayfa YMN35-633-634, 2008  (Poster).
 1. N. Ongun, M. Karakışla, M. Saçak, “Poli(etilen teraftalat) Lifler Üzerine Benzoil Peroksit Yardımıyla Metakrilamit Aşılanması” I. Ege Fizikokimya Günleri, İzmir, sayfa S22-63, 5-7 Haziran 2002 (Sözlü).
 1. M. Karakışla, M. Saçak, “Polikarbonat/Polipirol/Polianilin Filmlerin Isıl Sensör Özelliği”,3. Ulusal Elektrokimya Günleri, Mersin, sayfa 14, 18-20 Nisan 2001 (Sözlü)
 1. E. Erdem, M. Karakışla, M. Saçak, “Dikarboksilik Asit Ortamında Anilinin Elektrokimyasal Polimerizasyonu”, 3. Ulusal Elektrokimya Günleri, Mersin, sayfa 42, 18-20 Nisan 2001 (Poster).
 1. M. Karakışla, M. Saçak, “Anilinin Benzoil Peroksit ile Kimyasal Polimerizasyonu”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, sayfa PK-P31-655 2000 (Poster).
 1. M.Karakışla, M. Saçak, E. Erdem, “Okzalik Asit Dop Edilmiş Polianilin Sentezi”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 99, Samsun, sayfa S-1317-659, 31 Ağustos-4 Eylül 1999 (Sözlü).
 1. M.Karakışla, M. Saçak, U. Akbulut, “İletken Polianilin/Poli(metil metakrilat) Filmlerin Elektrokimyasal Yöntemle Eldesi”, 1. inci Elektrokimya Günleri”, Bolu, 31 Ocak-3 Şubat 1999 (Sözlü).
 1. M. Karakışla, M. Saçak, “Elektrokimyasal Yöntemle Polianilin/Polipirol İkili İletken Polimer Filmlerin Polikarbonat Kaplı Elektrot Üzerinde Eldesi”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 98, Edirne, sayfa S-0816-531, 7-11 Eylül 1998 (Poster).
 1. E.Erdem, M. Saçak, M. Karakışla, U. Akbulut, “Malonik Asit Dop Edilmiş Polianilin Sentezi ve Karakterizasyonu”, XI Kimya Kongresi, Kimya 97, Van, sayfa 35, 16-20 Haziran 1997 (Poster).
 1. M. Karakışla, M. Saçak, U. Akbulut, L. Toppare, “Çelik Elektrot Üzerinde Polianiin-Polikarbonat Kompozit Film Eldei”, X. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 94, Bursa, sayfa S-1103-376, 19-21 Eylül 1994 (Sözlü). 

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR

Türkiye Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, 2009)

 

UZMANLIK ALANLARI

 

 1. Elektrokimyasal ve kimyasal yöntemlerle iletken polimer ve kompozitlerinin sentezi, karekterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi.
 2. Lif yüzeylerinin modifikasyonu ile iletken kompozit liflerin hazırlanması ve karekterizasyonu.
 3. Aşı kopolimerizasyon tekniği ile PET liflerin modifikasyonu.
 4. Adsorpsiyon tekniği ile sulu çözeltilerden ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması.
 5. İletken polimer-kil-kompozit ve/veya nanokompozitlerinin hazırlanması, karekterizasyonu ve sıcaklık, ne ve gaz sensör özelliklerinin incelenmesi.

 

     SONUÇLANDIRILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.      Nevin Toptaş, “Anilin Ve Poli(Akrilonitril) Kullanarak Kimyasal Polimerizasyon Yöntemi İle İletken Kompozit Lif Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2006 (TEZLİ).

2.      Zeynep Aydın, “İletken Poli(Etilen Teraftalat)/Polipirol Kompozit Liflerinin Kimyasal Polimerizasyonla Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2007 (TEZLİ).

3.      Handan Acar, Potasyum Persülfat Yükseltgeni Kullanılarak İletken Poliakrilonitril/Polipirol Kompozit   Lif Hazırlanması ve Karekterizasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2008 (TEZLİ).

4.      Doğu Serhat Çelik, “Doğal Polimerler”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2006 (TEZSİZ).

5.      Tuğba Yıldız, “Polimer Jeller”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2007 (TEZSİZ).

6.      Nurgül Yılmaz, “Polimerik Membranlar”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2007 (TEZSİZ).

7.      Zahide Gürateş, “ABS kopolimeri”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, (2007) (TEZSİZ).

8.      Feride Kartal, “Kauçuk Teknolojisi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2008 (TEZSİZ).

9.      Öznur Yüksel, “Nano- ve mezogözenekli malzemeler”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2008 (TEZSİZ).

10.  Yasemin Ataman, nanolif ve nanotel malzemeler, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2009 (TEZSİZ)

 

SCI ve SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ HAKEMLİKLERİ

1.      Polymer International

2.      Journal of Applied Polymer Science

3.      Colloids and Surfaces

 

 

Prof.Dr. Meral KARAKIŞLA ŞAHİN

Ankara Ünüversitesi, Fen Fakültesi,

Kimya Bölümü Fizikokimya ABD,

06100-Tandoğan/Ankara

e-posta : karakis@science.ankara.edu.tr

     

 

1989 yılında A.Ü.F.F. Kimya Bölümünden mezun oldu

1989 yılında A.Ü.F.F. Kimya Bölümünde araştırma görevlisi kadrosuna atandı

1998 de Prof Dr. Mehmet SAÇAK danışmanlığında doktora çalışmasını tamamladı.

2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör ünvanını aldı.

Halen A.Ü.F.F Kimya Bölümü Fizikokimya AnaBilim Dalında öğretim üyesi olarak

görev yapmaktadır.

 

            Genel  Araştırma Alanı : Polimer Kimyası