Prof. Dr. KORAY KARASU

Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
(Yönetim Bilimleri) 
Öğretim Üyesi

 


ÖZGEÇMİŞ (Yayınlar)

RESUME

MÜZİK

CAHİT EMRE (1961-2002) ANISINA

Fotoğraflarla Sevgili Hocam Cahit EMRE

"Bir Akademik Tarz: Cahit Emre"

Yönetim Bilimi Yazıları - Doç. Dr. Cahit Emre

 

İLETİŞİM

Prof. Dr. Koray KARASU
Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Cemal Gürsel Bulvarı 06590 Cebeci - ANKARA
Tel: +90 312 595 14 31 (Fakülte)
Faks:+90 312 319 77 36
E-Posta:
karasu@politics.ankara.edu.tr

 

En Son Gözden Geçirme 19.09.2013 14:33:08