MAKALELER 
(Liste ve Tam Metinler)

 

DİSİPLİN

Sosyalist Yönetim Düşüncesini Araştırmak, Prof. Dr: Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, (Yay.Haz. İpek Ö. Sayan), KAYAUM Yayını-7, Ankara, s.189-200.
1950'li Yıllarda Kamu Yönetimi Disiplini, Memleket: Siyaset Yönetim, 3/7, Mayıs 2008

Değişme ve Disiplin”, Kamu Yönetimi Forumu – II Bildirisi, Hacettepe Üniversitesi 7-8 Ekim 2004, Ankara

"Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi" Amme İdaresi Dergisi, 27/ 4 Aralık 1994, s.3-19.

 

KAMU YÖNETİMİ - REFORM

Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak, (N. E. Keskin ile birlikte), Kamu Yönetimi -Yöntem ve Sorunlar (ed. Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Nobel Yayınları, Ankara Şubat 2007, s. 101-152.

“Sosyal Devlet ve Yerelleşme”, Memleket: Siyaset ve Yönetim, Eylül 2006, S.2

"Merkezi Yatirim Destek Ajansi Isiginda 'Kalkinma' Ajanslari", Temmuz 2006

"Yönetimde Özerklik Sorunu: Duyunu Umumiye-i Osmanlı Meclisi İdaresi Örneği", Memleket: Siyaset ve Yönetim, Mayıs 2006, S.1.

"Özelleştirme Politikalarının Yönetişim Sonucu", T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 13-16 Haziran 2006, Malatya, s.489-492.

"Yönetisim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116.

Kamu Yönetimi Reformu: Toplumsal Eşitsizlik ve Yönetim, Türk Ekonomi Kurumu Bildirisi, 2 Nisan 2004, Ankara.

“Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet -Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl: 1 Sayı: 2 (Nisan-Haziran 2004), s. 26-61.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu,İzmir Barosu 15 Aralık 2003 Konferansı, İzmir Barosu Bülteni Eki Ayrı Bası, Şubat 2004.

“Ikinci Dalga: Siyasal ve İdari Liberalizasyon –Kamu Yönetimi Temel Kanunu”, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara 10-11 Ekim 2003 Bildirisi. (Ayni başlıkla broşür olarak basılmıştır: Türkiye Yol-İş Sendikası, Eğitim Yayınları Ankara 2003/5.)

“Devlette Reform”, Mimarlık Dergisi, Mart 2003 eki ayrı bası, Ankara 2003.

“Dünya Bankasi ve Tarim Sektörü Kredileri”, Ziraat Mühendisleri Odasi, Küresellesme ve Tarim Sempozyumu, 7-8 Ocak 2002, Ankara.)

"Restructuring the State", Turkish Public Administration Annual, Vol. 24-26, 1998-2000, s. 3-16. (Türkçesi, "Devletin Yeniden Yapilandirilmasi", Düsün Dergisi, S. 7 Eylül 2000, s.7-13.)

"Yapısal Uyarlanma Reformları ve Devlet", Türk-İş Yıllığı, C.2.

"Kamu Yönetimi ve Dünya Bankası", Amme İdaresi Dergisi,28/3 Eylül 1995, s. 19-29.

 

PERSONEL

“Eğitimde İstihdam ve Çalışma Koşulları”, IV. Demokratik Eğitim Kurultayı, Cilt. 1, Eğitim-Sen, Ankara Mart 2005.

“Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları”, Amme İdaresi Dergisi C. 36 S. 4 (Aralık 2003),

“Türkiye’de Kamu Personel Rejimi Esasları”, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHIS, Türkiye'de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Hilton Oteli, Ankara 22-23 Şubat 2003. (Aynı başlıklı kitapta yayımlanmıştır.)

“Türkiye’de Kamu Personel Rejimi Esasları” SUNU.

"Belediyelerimizde Personel Sistemi", (M.K. Öktem ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi 22/2 Haziran 1989, s.25-39.

"Devlet Personel Baskanligi Üzerine Bir Inceleme 2 -Türkiye'de Temel Personel Politikalarinin Evrimi" Amme İdaresi Dergisi, 21/2 Haziran 1988, s.68-83.

"Devlet Personel Baskanligi Üzerine Bir Inceleme 1", Amme İdaresi Dergisi, 21/1, Mart 1988 s. 79-99.

 

YEREL YÖNETİMLER

Anayasa Taslağı: Yerel Yönetimlerde Mali Desantralizasyondan Mali Federalizme Geçiş Hükümleri , Memleket Mevzuat, 3/27 (Eylül 2007)

22 Şubat 2005 gün ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Üzerine, Mülkiye Dergisi, Sayı: 246, 2005.

“Avrupa ve Yerel Yönetimlerin Anayasal Konumu Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi’nin Anayasa Değişikliği İstekleri ”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi 2005/1, s.35-45

"Kent Yönetimi Modeli Olarak Belediye Sistemi", H.Ü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Belediyecilik Sempozyumu Bildirisi, 13-14 Aralık, Ankara 2003.

"Yerel Yönetimlerde Reform Sorunu", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10/3 (Temmuz 2001), s. 7-12

"Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29.
"Yerel Yönetimler: Nereye?", Toplum ve Hekim Dergisi, 14/3, Mayıs-Haziran 1999, s. 191-195. (Yazinin yeniden basımı, Dergi'nin ve yazarin izniyle Kuvayi Milliye Dergisi; Emek Arastirmalari Dergisi'nde yapılmıştır.)

"Yerelin Ulusaşırı Anlamı", İktisat Dergisi, Sayı: 388 Nisan 1999, s. 56-59.

"Yerel-Küresel: Dış Kredilerin Yürütme Gücü", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S.215. (Yazinin yeniden basımı Dergi'nin izniyle Yerel Gündem Dergisi'nde yapılmıştır.)

"1998 Reform Tasarisi Üzerine Inceleme", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7/4 Ekim 1998, s. 3-25.

"Küreselleşme ve Yerelleşme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/3 Temmuz 1997 s. 62-77.

"Yerel Yönetimler ve Dış Borçlanma", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/2 Nisan 1997, s. 20-30.

"Yerel Altyapi Yatirimi ve Finansmani: Iller Bankasi: 1945-1995", Amme İdaresi Dergisi, 30/1 Mart 1997, s. 43-67.

"Kentsel Altyapi Finansmani: Belediyeler Bankasi 1933-1945", Amme İdaresi Dergisi, 29/1 Mart 1996, s. 87-105.

"Çek ve Slovak Cumhuriyetleri", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/5, Eylül 1995, s. 61-68.

"Macaristan", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.73-79.

"Il Özel İdaresi Harcamalari: 1925-1990", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.11-25.

"Bulgaristan'da Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/1 Ocak 1995, s.13-28.

Il Özel İdaresi Gelirleri: 1925-1990", Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/3 Mayıs 1994, s.13-28.

"Türkiye'nin Belediyelesme Politikasi Nedir?", Belediye Dergisi, 1/1 Temmuz 1994, s.44-47.

"Belediye Gelirlerinin Yapisi: 1925-1989", Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/1 Ocak 1994, s.19-37.

"Belediyelesmede "Siyaset" ya da "Yerel Hile", Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/6 Kasim 1993, s.27-38.

"Belediye Baskanlari Profili", Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/3 Mayıs 1993, s. 25-43.

"Belediyelesme Sürecinin Sayısal Özellikleri", Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/6 Mart 1992, s.19-29.

"Yerel Yönetimler Tarihine Yaklasim Sorunu", Amme İdaresi Dergisi 26/1 Mart 1993, s. 87-96.

"Belediyelesme Süreci Hakkinda", Amme İdaresi Dergisi 25/3 Eylül 1992, s. 71-92.

"Dogu Avrupa'da Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/2 Mart 1992, s. 35-44.

"Planlama İşlevi Örneğinde Büyük Kent ve İlçe Belediyeleri İlişkileri", Türk İdare Dergisi, 378, Mart 1988.

"Büyük Kentler İçin Yönetim Arayışları", Türk İdare Dergisi, 374, Mart 1987.