KİTAPLAR

 

EDİTÖRLÜK YAYINLARI

 

KOORDİNATÖRLÜK YAYINLARI

Türkiye'nin Yönetimi: Yapı,

Birgül Ayman Güler, İmge Yayınevi, Ankara, 2009, sf.359

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, Birgül Ayman Güler (ed.), Nuray Keskin, Bülent Duru, Tayfun Çınar, Ceren Kalfa, Menaf Turan, Tekin Avaner, Can Umut Çiner, Barış Övgün, Esra Dik, Sonay Bayramoğlu,  A.Ü.SBF KAYAUM:3, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA) Ankara 2009.

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri,

Yayına Hazırlayan: Nuray Ertürk Keskin.

Birgül Ayman Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu, Ahmet A. Dikmen, Özlem Akın, Erel Tellal, Nuray E. Keskin, Selin Esen, Mehmet Necati Kutlu, AÜ SBF-KAYAUM Yayını, Ankara 2004.

Devlette Reform Yazıları,

Birgül Ayman Güler,Paragraf Yayınları, Ankara Mart 2005, sf. 252.

 

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939 Birgül Ayman Güler (ed.), Nuray Keskin, Bülent Duru, Tayfun Çınar, Ceren Kalfa, Menaf Turan, Tekin Avaner, Barış Övgün,  Sonay Bayramoğlu, Murat Baskıcı,  Ozan Zengin, A.Ü.SBF KAYAUM:2, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA) Ankara 2007.

 

 

Kamu Hizmetlerinin Küreselleşmesi -GATS,

Birgül Ayman Güler, Seyhan Erdogdu, Onur Karahanoğulları, Selime Güzelsarı, Engin Sezgin,

Genel-İş, Ankara Temmuz 2002.

 

Yeni Sağ ve Devletin Değişimi-Yapısal Uyarlama Politikaları,

Birgül Ayman Güler, İmge Yayınevi, Ankara, 2005

(Birinci Basım: TODAİE, 1996)

Yerel Maliye Sistemi,

Tayfun Çınar ve Birgül Ayman Güler, TODAIE-YYAEM Yayını, YERYÖN ARAŞTIRMASI, Şubat 2004, 288 sf.

 

Belediye Zabıta Hizmetleri Yönetimi

Onur Ender Aslan, Nizam Önen, Örsan Akbulut

TODAİE-YERYÖN ARAŞTIRMASI, Yayın No: 312, Ankara, Eylül, 2002

Kamu Personeli : Sistem ve Yönetim,
İmge Yayınları, Ankara, Kasım 2005.

Çöp Hizmetlerinin Yönetimi,

Birgül Ayman Güler (ed.), Ayhan Atlı, Süheyla Alica, Ganime Güzel, Duygu Dalgıç, Atilla Göktürk, Faruk Özdemir, Ali Ekber Doğan,

TODAIE, no: 302, YYAEM no: 11, YERYÖN ARAŞTIRMASI, Ankara Nisan 2001, 246 sf.

 

Yerel Seçimler Panoraması (1963-1999)

Oya Çitçi (Ed.)
Örsan Ö.Akbulut, Sonay Bayramoğlu, Mustafa Şener, Hüseyin Yayman

TODAİE-YERYÖN ARAŞTIRMASI, Yayın No: 306, ANKARA, Haziran, 2001

Yerel Yönetimler -Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım,

Birgül Ayman Güler, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Basım,

İmge Yayınları, Nisan 2006, (Birinci Basım TODAİE,1992)

Su Hizmetlerinin Yönetimi -Genel Yapı,

Birgül Ayman Güler (ed.), E. Argun Baran, Nevzat Boztaş, Tekin Karabıyık, Filiz Kartal, Güniz Mutlu, Ayfer Örge, Deniz Sayın, Selim Tulumtaş,

TODAIE, no: 298, YYAEM no: 9, YERYÖN ARAŞTIRMASI, Ankara Aralik 1999, 245 sf.

 

Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri

Birgül Ayman Güler, Ayşegül Sabuktay (Yay. Haz.) 
TODAİE, Yayın No: 304, ANKARA, 2001

Belediye Personel Sistemi,

Birgül Ayman Güler (ed.), Onur Ender Aslan, Mevlüt Can, Dogan Canman, Tayfun Çınar, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu, Aysegül Sabuktay, Seriye Sezen, Sabahattin Şen,

TODAIE, no: 294, YYAEM no: 7, YERYÖN ARAŞTIRMASI,  Ankara Haziran 1999, 268 sf.

Su Hizmetleri Yönetimi: Antalya Örneği

Gülser Öztunalı Kayır, Hülya Kendir, Ferhunde Hayırsever.

TODAİE-YERYÖN ARAŞTIRMASI, Yayın No: 299, ANKARA, 1999

Yerelleştirme, Özelleştirme, Yabancılaştırma,

Birgül Ayman Güler (ed.), Onur Karahanoğulları, Serhat Salihoğlu, Faruk Özdemir, Zuhal Dönmez, Ayla Yılmaz katkısı,

Genel-Is ve KİGEM,Aralık 1998 Ankara, sf. 119.