Verilen Dersler
Dereceler
Dil
Araştırma
Yayın Listesi
Konferans
Görevler
Dereceler:

2014 Profesörlük

2009 Doçentlik: Siyasal Hayat ve Kurumlar

2004 Binghamton Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora
Tez: Girls' Education and the Paradoxes of Modernity and Nationalism in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic (Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete Kızların Eğitimi ve Modernleşme ve Milliyetçiliğin Çelişkileri)
Danışman: Prof. Dr. Donald Quataert.

1998 ODTÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Tez: Patterns of Spiritual Involvement of Women in Ankara (Ankara'da Türbeler ve Kadınların İnanış Biçimleri)
Danışman: Prof. Dr. İsenbike Togan.

1995 ODTÜ Kamu Yönetimi Lisans
1990 TED Ankara Koleji Özel Lisesi

Diller:
Türkçe, İngilizce, Osmanlıca, temel Farsça ve okuma düzeyinde Fransızca.

Görevler


1998- AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.
2005- KASAUM Merkez Kurulu Üyeliği
2009- Fe Dergi: Feminist Eleştiri, editör
2010- Toplum ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyeligi
2010- Kebikeç Dergisi Yayın Kurulu Üyeligi
2011-2013 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Anabilim Dalı Başkan Vekili
2014- Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
2006-2009 SBF Dergisi Yayın Kurulu Üyeligi


Yayın Listesi


2016

“A Passage to the Village: Gender and Nationalist Tensions in Turkish Public Education between 1928 and 1947,” History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert. eds. Selim Karahasanoğlu and Deniz Cenk Demir, İstanbul Bilgi Universtiy Press, s. 449-466.

2015

Kadınlar, Gaziler, Nehirler, Çocuklar. Toplum ve Bilim 134, Ekim 2015.

Ezgi Sarıtaş ve Eda Acara ile, "Feminist yayıncılık ve fe dergi," KAOS GL 142, Yayıncılık Dosyası, 2015, s. 26-27.


"Yemek, görünmez hayati bilgi," Cinsiyetli Olmak, ed: Zeynep Direk Yapı Kredi Yayınları, 2015.


"Feminist dergicilik ve yayıncılığın sınırları," Kebikeç, sayı 39, s. 491-502.


Ezgi Sarıtaş ile "The Centrality of Gender to Understanding Turkish Politics," Journal of Middle East Women's Studies,

Volume 11 · Number 3 · November 2015.

"Being A Girl in Ottoman Novels," Childhood in the Late Ottoman Empire and After, Ed. Ben Fortna, Leiden: Brill, November 2015.2014

“Kırbağları: Kentin Köyü ve Kenarı,” Kenarın Kitabı. Funda Şenol Cantek (ed.), 161-181.2013

Ottoman Empire,” The Oxford Encyclopedia of Islam and Women. ed. Natana J. DeLong-Bas, Oxford University Press, 2013.

“Annelik, Feminizm, Tarih,” Doğu Batı 64, 181-202.

“Görünmezliğin Görünürlüğü Ve Akşam Okulları,” Kebikeç 36, 179-186.

“Hasanoğlan’da Öğretmen,Liseli Bir Yahudi Kızı: Bella Eskenazi’yle Bir Görüşme”, Kebikeç 36, 187-196.

Women, education, and agency, 1600–2000,” History of Education, 2013.

"Rearrangement of the Public and the Private Spheres." Ottoman Women: A Social History from 19th and 20th Centuries. Duygu Köksal, Anastassia Falierou (eds) Londra: I.B.Tauris, 2013.
2012

“Ankara'da çokdinli geçmişin izleri ve ziyaretgahlar,” Cumhuriyet'in Ütopyası Ankara, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012, 97-112.

“Milliyetçilik, Feminizm, Yeni Kadın,” Kaos GL 123, Mart-Nisan 2012.

“Mekân ve Şimdiki Geçmiş,” Hakikat ve İnsan Hakları. Özkan Ağtaş (ed.), Ankara: Dipnot Yayınları, 67-75.


2011

"To Learn From Women," Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan / Hududü'l- Alem: İsenbike Togan'a Armağan, İlker Evrim Binbaş and Nurten Kılıç-Schubel (eds) İstanbul: İthaki, 2011, 381-403.

The women's quarters in the historical hammam”, Gender, Place Culture, 18/2, 2011, 277-293.

Harem education and heterotopic imagination” Gender and Education 23/3, 2011: 299-311.

Serpil Sancar ile, “Women’s and Gender Studies in Turkey: From Developmentalist Modernist to Critical Feminist,” Aspasia 5, 2011: 188-193.

Funda Şenol Cantek ile "Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları," Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan" (Der. Serpil Sancar), Koç Üniversitesi Yayınları, 535-569.

“Osmanlı İmparatorluğunda Kızların Eğitimi ve Özel Alan Kamusal Alan Dinamikleri," Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı (Editör: Prof.Dr. Cemil Öztürk) Ankara: Pegem Akademi, 2011, 157-166.

“The usage of film in women's history," Women’s Memory: The Problem of Sources, ed: Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011.


2010

"Politics of decay and spatial resistance," Social & Cultural Geography 11/4, 2010: 343-357.

Fatma Aliye’s Stories: Ottoman Marriages Beyond the Harem, Journal of Family History 35/3, 2010: 207-218.

Bahattin Akşit ile “Shifting conceptions of science, religion, society and state in Turkey,” Middle East Critique, 19/1, 2010: 71-87.

"Hanımlara Mahsus Milliyetçilik: Fatma Aliye ve Erken Milliyetçi Stratejiler, " Kebikeç 30, 2010.

""Scientific Motherhood." Encyclopedia of Motherhood Volume 3, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 1103-1104.

""Fertility." Encyclopedia of Motherhood Volume 1, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 407-410.

Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde nüfus kontrolü yaklaşımları,” Toplum ve Bilim 118, 2010: 179-197.

“Kadınların Mekansal Davranışlarının Siyasal Niteliği” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, ed: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2010.

“Latife’nin bir Jesti: Doğu ve Batı Feminizmleri ve Devrimle İlişkileri” Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı, ed. Sina Akşin, Barış Ünlü and Sarp Balcı, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010: 235-264.


2009

“Modernlik de Bir Kadın Meselesidir,” Haksız Tahrik: Bir Sergi Kitabı, ed. Ayşegül Sönmez, İstanbul: Alef Yayınevi, 2009.

“Kısırlık: Olanak ve Tahakküm,” Fe Dergi 1/2, 2009: 44-54.

"Annelik teknolojileri mi?" Amargi: Son Kurtarıcı Anne, Aralık 2009.

“Anadilde Eğitim ve Kadınlar,” Fe Dergi 1/1, 2009: 30-38.

"Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Kamusallık Kavramının Dönüşümü ve Dışladıkları," SBF Dergisi 64/1, 2009: 1-21.

"Filmin Kadın Tarihinde Kullanımı," Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2009.

"Kadınların Hamamı ve Dönüşümü" Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (ed.) İstanbul: Varlık Yayınları, 2009.

"Haydi Kızlar Okula: Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları," Toplum ve Bilim 114, 2009: 7-26.


2008

"Women, Modern State and Religious Space" Mediations in Cultural Spaces: Structure, Sign, Body. John Wall (ed.), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

"Halk Eğitiminin Başarısı ve Başarısızlığı" Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 12, 2008: 371-398.

"Üç Osmanlı Feminizmi ve Doğu Kadınları" Doğudan Dergisi 7: Kadın: Direniş ve Tahakkum, 2008.

"Producing Desire: Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East 1500-1900 by Dror Ze'evi" Women's History Review, Vol. 17, Iss. 2 April 2008, p.309-310


Daha eski tarihli

"Ankara'nın Kılıkları: Boydanboya bir Karşıkoyma" Sanki Viran Ankara, Funda Şenol Cantek (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.

"Amerika'nın Soykırım Tarihi, (Kitap Eleştirisi)" Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Sayı 85, Haziran 2005.

Kızların Sessizliği. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005 (Hakkında Yazılanlar).

"Kadın Hareketi, Halide'nin Salih'i ve Hatıralar Kimin Tarihi," Tarih ve Toplum. Mart 2002.

"Yürümek," Türkiye'nin Toplumsal Hafızası, Esra Gülsüm Özyürek (ed), İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.

"Girls Walking as History Making," Immediacy (New School Medya Çalışmaları Dergisi) History/Memory/Media 3/1: 2001.

Bahattin Akşit ile; "Annotated Bibliography of Publications in Social Conditions in Turkey," Turkey: World Bibliographical Series ; v. 27. Çiğdem Balım-Harding (compiler), Oxford, Santa Barbara: Clio Press, c1999.

Belma Akşit ile; "Annotated Bibliography of Publications in Social Services, Health and Welfare in Turkey," Turkey: World Bibliographical series ; v. 27. Çiğdem Balım-Harding (compiler), Oxford , Santa Barbara: Clio Press, c1999.

"Bir Kapı Olarak Karnaval," Ada Kentliyim: Yerel Yönetim, Politika, Kültür, Sanat 4/13, 1998: 63-64.


Düzenlenen Konferanslar

2010 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi
Mülkiye'nin 150. Yılı Anısına: Eğitim, Siyaset, Tarih
1908-2008: Jön Türk Devriminin 100. YılıBildiriler

Publishing and Public Lives,” METU GWS Conference, 10 Ekim 2015.

Gendered Narratives of Food as Medicine,” Reproductive Health Working Group (RHWG) Meeting, 13th of June 2015, Lebanon.

"Women's experiences of public space in Turkey," WOCMES -World Congress of Middle East Studies, Ankara August 18-22, 2014.

Eğitim, Tarih ve Kız Çocuğu Semineri,” Anka Kadın Araştırma Merkezi, 26 Şubat 2014.

“Açılış Konuşması: Kız Çocuğu, Eğitim. Tarih,” Türkiye'de Kız Çocuğu Olmak Çalıştayı, Ankara, 21 Mart 2014.

“Women's knowledge: Tradition, generation, reproduction,” Reproductive Health Working Group (RHWG) Meeting, Muscat, Oman January 27 - 29th , 2014.

Annelik, Feminizm ve Modernlik” TED Üniversitesi, 7 Mart, 2013.

“Tanımsız ve Sınırsız Bir Cins: Osmanlı Romanında Kız Çocuğu ve Genç Kız,” Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 7, 21 Aralık Cuma 2012, 18:00.

“Aile içinde Kültürel ve Tıbii Bilginin Taşıyıcısı olarak Anne,” III. Kadın hekim Konferansı, 18-20 Mayıs 2012, Cerrahpaşa Tıp, İstanbul.

“Gendering The Ottoman Empire with Clothing Laws in the Turkish Classroom” New Perspectives on late Ottoman empire: A conference in memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi, 27 Mayıs Cuma, 2011.

“Battal Gazi and the Quest of Hearts,” Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri, Şehir Üniversitesi ve World History Association, 20-23 Ekim 2010.

“Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Nüfus Politikaları” II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, TTB ve KASAUM, 20-23 Mayıs 2010.

"Türkiye'de Bilimsel Annelik" Annual Meeting for the Reproductive Health Working Group, 15-17 July, Aleppo, 2009.

"Kadınlar ve Bilgi," Sabancı Üniversitesi, Mor Sertifika Programı, Kapanış, İstanbul, 4 Temmuz 2009.

"Kız Enstitüleri, Modernleşme, Türkleşme," Anadilde Eğitim Sempozyumu, 30-31 Mayıs, Ankara, 2009.

Tartışmacı: "Ulusu Medenileştirmek ve Eğitmek" Hrant Dink'i Anma Konferansı Basılı kitap.

"Kimlik ve Kültür: Öksüzlük ve Şapka," Kültür ve Kimlik Sempozyumu, Hitit Akademi, Çorum, December 20, 2008.

"Kamu Devlet Özdeşleşmesi ve Kadınların Kamusal Diyaloğunun Mekansal Niteliği," Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, November 29, 2008, Koç University, İstanbul.

"Osmanlı Feminizmleri," 1908-2008: Jön Türk Devriminin 100. Yılı 28-30 Mayıs SBF
, Ankara, SBF, 28-30 May 2008.

"Kamunun Kıyısında," S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara University, Ankara, November 2008.

"Remembering the Past: Fatma Aliye" Emory Üniversitesi, İslami Çalışmalar Merkezi, Atlanta, 30 Mart, 2007.

"Remembering to Forget: the Jewish District in Ankara," Putting Memory in Place. Indiana Üniversitesi, Bloomington, 21-23 Şubat, 2007.

"Kirli, Çürük ve Adi: Bir Geçmişten Kopuş Hikayesi," S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara Üniversitesi, Ankara, Aralık 2006.

"Sengül Hamamı ve İstiklal Mahallesi: Popüler Kültür, Din ve Hatırlamanın Biçimleri" Hammam Projesi Fas Birleştirme Konferansı 2-12 Kasım 2006, Fez&Ifrane, Fas.

"Süreklilik ve Kopuş: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile İlgili Tarihsel Çalışmalarda Metodolojik Problemler," 20 Kasım 2006, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Bişkek.

"Şengül Hamamı: Sınıf, Kimlik ve Cinsiyet Ağları" Hammam Projesi Türkiye Konferansı 3-4 Temmuz 2006, Ayas.

"Replacing Politics: Remembering and Forgetting Places as Political Acts" Inscriptions '05, Eastern Mediterranean University, May 12, 2005.

"Ulus-Devlet Sürecinde Kadınların Rolü," Türkiye ve Avrupa'nın Sınırları Konferansı, Helsinki Üniversitesi, 15 Ekim 2004.

"Women and Paradoxes of Nationalism in Filmed Interviews," Ethnic Studies in the Age of Globalization Konferansı, Harvard Üniversitesi, Boston, 20 Şubat 2004.

"Endüstriden Enstitüye," Kasaum, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, 5 Mayıs, 2003.

"Kadınların Hatıralarında Karşı Söylem," S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara Üniversitesi, Ankara, Ekim 2002.

"From the Cariye to Girl's Institutes," On the Road to Turkish Statebuilding oturumu, yıllık MESA Konferansı, Washington, 24-26 Kasım, 2002.

"The Gender of Alternative Islamic Religious Spaces," Damaged Bodies: Gendered Identity in Religious Discourse Konferansı, Centre for Gender and Religions Research, SOAS, Londra Üniversitesi, Londra, 5-7 Kasım, 2001.Verilen Dersler

“Çevre ve Çevrecilik Tarihi,” Eda Acara ile, 2015-2016, 2016-2017 Güz

"Kadın Çalışmalarına Giriş 1,2" 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Güz, Yüksek Lisans.

"Türk Siyasal Hayatı" 2008, 2012 Güz Dönemi, Lisans.

"Osmanlı İmparatorluğunun Toplumsal ve Ekonomik Tarihi" Faruk Alpkaya ile 2006 Bahar Dönemi, Barış Ünlü ile 2009 Bahar Dönemi, Nazan Çiçek ile 2011-2012 Bahar Dönemi Lisans.

Zaman, Mekan, Anlatı, 2010-2011 Funda Şenol Cantek ile, doktora dersi.

Türk Siyasal Hayatı Semineri, 2011-2012, 2012-2013 Güz, Bahar, Lisans.

Toplumsal Cinsiyet Semineri, Ezgi Sarıtaş ile, 2011-2017 Güz


Turkish Modernization, Erasmus dersi, 2010-2011, 2011-2012 Bahar, Lisans.


"Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti," 2004-2005 Güz, 2005-2006 Güz, 2009-2010 Güz, 2010-2011 Güz, 2011-2012 Güz Yüksek Lisans.

"Osmanlı Devrinde Yönetilenler" 2004-2005 Güz-Bahar Dönemi, Yüksek Lisans.

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi," 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016 Güz-Bahar Dönemleri, 2007-2008 Bahar, Lisans.

"Türk Siyasal Hayatı Semineri," Ankara Üniversitesi, S.B.F., 2002-2003 Bahar Dönemi, "Hatıralar ve Tarih," 2003-2004 Bahar Dönemi "Tarihi Roman," 2011-2012 Güz-Bahar Dönemleri "Sinema ve Güncel Politik sorunlar," ve "Osmanlı pop romanı."

İsenbike Togan'ın "Women's Experience with Patriarchy in the Silk Road" dersini 2002-2003 Güz Döneminde onunla beraber verdim.
Derslerin tümünü ilgilendiren: Tarih, anlatı, hakikat hakkında

Araştırma:

2013-Kadınların Mekansal Yaşam Stratejileri, AÜ BAP Projesi.

2013-Sustainable Cities, OIKODROM ve ODTÜ ile beraber yürütülen AB Projesi.

2010- Girit Üniversitesi merkezli “Osmanlı ve Sonrasında Kadın Dergileri” başlıklı ortak proje. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye'den akademisyenler katkı vermektedir. Ermeni gazetelerinin de ele alındığı projede benim görevim Türkçe, Kürtçe ve Arapça dergi, yazar ve yazıların takip edilmesi için çalışmak ve süreci koordine etmektir.

2009-2010 Georg Eckert Institute “The Multi-Lingual Internet Platform EurViews. Europe in Textbooks,” http://www.gei.de/en/research/institute-wide-projects/eurviews.html

2007 Ocak-Nisan
Emory Üniversitesinde Feminist Hukuk Merkezinde ve Hukuk Fakültesinden Prof. Abdullahi Ahmed An-Naim ile Osmanlı İmparatorluğunda İslam Hukuku ve Modern Hukukun kadınlar açısından toplumsal bir değerlendirilmesi üzerine kuramsal araştırma ve makale yazımı.

2006 Mart -
Akdeniz Ülkelerinin Kültür Mirası: Hammam konulu bir AB FP6 projesinde Araştırmacı ve İletişim Sorumlusu.

2004 Kasim- 2006 Mart
Din siyaseti ve kahramanlık mitleri - milliyetçilik ilişkisi üzerine sözlü görüşmeler ve arşiv araştırması.

2001 Agustos- 2002 Mayıs
North Carolina Üniversitesinde Mısır ve Türk modernleşmelerinin
aile yapısı üzerine etkilerini karşılaştırmak üzere yapılan bir projenin Türkiye araştırması.

2001 Mart- 2001 Mayis
Milli Kütüphane için 1923-1952 yılları Makaleler Bibliyografyası'nın
cd olarak hazırlanması sürecinde bulundum.

2000-2001
Istanbul Başbakanlık Osmanlı ve Ankara Cumhuriyet Arşivleri ile
Milli Kütüphane'de tez araştırmamı tamamladım.

1999-2000
Binghamton Üniversitesi Fernand Braudel Merkezi'nde anti-Sistemik Hareketler Çalışma grubunun bir üyesi olarak, 19. ve 20. yüzyıllarda feminist hareketler üzerine bir araştırma yaptım.

1997 Eylül-1998 Nisan
Ankara türbelerinde etnografik bir çalışma yürüterek, bilhassa Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde çocuk olan kadınların zihinlerindeki olası Ankara ve inanç haritalarıyla ilgili bir araştırma yaptım.

1997 Temmuz-Eylül
ODTÜ Sosyoloji bölümüne bağlı olarak ILO için Istanbul ve Denizli'de, bilhassa Denizli'de kız işçiler konusuna ağırlık vererek Çocuk İşçiler konusunda araştırmalar yürüttüm.

1997 Mart-Haziran
Antalya, Karaman ve Niğde köylerinde UNICEFin daha önce yapmış olduğu çalışmaların geçerliliğini ölçecek odak grup görüşmelerinde bulundum ve raporladım.

1989 Haziran-Eylül
Unicef Antalya Gecekondu Araştırmasında çalıştım. Daha sonra da Unicef için redaksiyon yapmaya devam etim.


Hakemlik

History of Education


Cities


Journal of Women's History


Journal of Women, Politics & Policy


SBF Dergisi


Kadın / Woman


Ki-Kültür ve İletişim


Atılım Sosyal Bilimler Dergisi


Mülkiye Dergisi


The MIT Electronic Journal for Middle East Studies

Kitabı İçin Yazılanlar

F. Samime İnceoğlu BİSAV BÜLTEN 61 2006

Nedim Atilla Aksam Gazetesi

Bianet :: Kadınların Son Çalışmalarından Bir Seçki

Bianet :: Unutmak Öldürmektir

Bianet :: Türkiyede Kadın Tarihi Çalışmaları - 2