Ankara Üniversitesi Kordon Kanı Bankası  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AVRUPA KONSEYI BAKANLAR KOMİTESİ
Bakanlar Komitesinin  Otolog Kordon Kanı Bankaları
hakkında üye ülkelere Tavsiye Kararı Rec(2004)8
(19 Mayıs 2004'te yapılan 884. Bakan Vekilleri
toplantısında alınan karara göre)