ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

27.  7. 1949                                          : Doğum, Sivas (aslen Ermenek’li).

 

1967 - 1974                                         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Yük. Müh. Bölümü.

Diploma çalışması: Genel Jeoloji, Jeoloji Yük. Müh. olarak mezuniyet.

 

1974- 1977                                          : M.T.A. Genel Müdürlüğü’nde görev.

Görevleri: Hekimhan-Hasançelebi-Kuluncak Havzası’nda sırası ile; sondaj jeoloğu, harita alım jeoloğu, grup yöneticisi ve yardımcı koordinatör.

Aynı tarihlerde 1976 - 1977 yıllarında İzmir Ege Üniversitesi’nde Prof. Dr. K. Erol İzdar yanında “Deveci Siderit Oluşumu” konulu doktora çalışmasına başlama. Doktora yetenek sınavını başarma ve saha çalışmaları ile ilgili raporun tamamlanması.

 

1.7.1976 – 31.10.1976                        : Askerlik Hizmeti (Top.Atgm. olarak terhis).

58.nci Tüm., 57.nci Top.Er.Eğt.Tug., Özel Top.Tb.,    7.Bölük, Bornova-İzmir.

 

1978                                                    :Berlin Goethe Enstitüsü’nde ve Berlin Teknik   Üniversitesi’nde almanca dil eğitimi.

 

1978 - 1983                                         : Berlin Teknik Üniversitesi’nde Maden Yatakları Enstitüsü’nde doktora çalışması.

                                                            Doktora konusu: Maden Yatakları - Jeokimya.

Aynı tarihlerde 1979 - 1980 yıllarında Alman Araştırma Topluluğunda (DFG) araştırma uzmanı görevi.

 

1.6.1983 - 1.11.1984                           : M.T.A. Maden Etüd Dairesi Demir Servis’inde Proje Yürütücüsü görevi.

Proje Konusu: İç Anadolu Bölgesi demir cevheri yataklarının geliştirilmesi çalışmaları.

 

2.11.1984 – 2.7.1985                          : Kopenhag Üniversitesi, Danimarka. Bilimsel çalışma.

Konu: Divriği Bölgesi demir cevheri yataklarının oluşum modellerinin geliştirilmesi.   

 

 

3.7.1985 - 2.2.1986                             : M.T.A. Maden Etüd Dairesi Demir Servis’inde Proje Yürütücüsü görevi.

Proje Konusu: İç Anadolu Bölgesi demir cevheri yataklarının geliştirilmesi çalışmaları.

 

3.2.1986 - 17.4.1986                           : Kopenhag Üniversitesi, Danimarka. Bilimsel çalışma.

Konu: Divriği Bölgesi demir cevheri yataklarının oluşum modellerinin geliştirilmesi.   

 

18.4.1986 - 6.12.1987                         : M.T.A. Maden Etüd Dairesi Demir Servisi’nde Proje Teknik   Koordinatörü görevi (Türkiye - Danimarka Ortak Projesi).

Proje Konusu: Malatya – Hekimhan Havzası demir cevheri yataklarının geliştirilmesi çalışmaları.

 

7.12.1987 - 8.6.1988                           : Kopenhag Üniversitesi, Danimarka. Bilimsel çalışma.

Konu: Hekimhan Havzası demir cevheri yataklarının oluşum modellerinin geliştirilmesi.

 

9.6.1988 - 31.8.1989                           : M.T.A. Maden Etüd Dairesi Demir Servisi'nde Proje Teknik Koordinatörü görevi (Türkiye - Danimarka Ortak Projesi).

Proje Konusu : Malatya - Hekimhan Havzası demir cevheri yataklarının geliştirilmesi çalışmaları.

 

1.9.1989                                              : A.Ü.F.F. Jeoloji Müh. Bölümü'nde Y.Doç. Dr. ünvanı ile göreve başlama.

 

21.1.1990 - 23.3.1990                         : Kopenhag Üniversitesi, Danimarka. Bilimsel çalışma.

Konu: Hekimhan Havzası demir cevheri yataklarının oluşum modellerinin geliştirilmesi ve proje nihai raporunun hazırlanması.

 

4.10.1990                                            : Doçentlik bilim sınavı.

Maden yatakları - Jeokimya Ana Bilim Dalında "Doçent" ünvanı ve yetkisi kazanılması.

 

2.9.1991 - 11.11.1991                         : A.Ü.F.F. Jeoloji Müh. Bölümü Maden Yatakları - Jeokimya Ana Bilim Dalı Başkanı görevi.

 

14.9.1992 - 15.12.1995                       : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Labaratuvarları Geliştirme Komisyonu Koordinatörü görevi.

 

9.1.1996 - 20.10.1998                         :Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezi Koordinatörü görevi.

 

01.4.1997                                            : A.Ü.F.F. Jeoloji Müh. Bölümü Maden Yatakları - Jeokimya Ana Bilim Dalında "Profesör" ünvanı ve yetkisi kazanılması.

 

16.2.1998                                              : TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası’nın “Maden    Yatakları-Jeokimya dalında 1998 yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü”.

 

20.10.1998 – 20.10.2001                    : Ankara Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAUM) Kurucu Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevi.

 

23.5.2002 – 20.03.2004                      : TMMOB – Jeoloji Müh. Odası Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK) Maden Jeolojisi Üyesi görevi.

 

25.6.2002 – 20.03.2004                      : TMMOB – Jeoloji Müh. Odası Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK) Başkanı görevi.

 

06.04.2004 – 06.05.2006                    : TMMOB – Jeoloji Müh. Odası Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK) Mesleki Etik Üyesi görevi.

 

17.04.2004 – 06.05.2006                    : TMMOB – Jeoloji Müh. Odası Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK) Başkanı görevi.

 

28.04.2005 – 21.01.2015                    : A.Ü.Müh.Fak.Jeoloji Mühendisliği Bölümü MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) Koordinatörü görevi (A.Ü.Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2006 yılından günümüze değin MÜDEK tarafından yetkinlik verilmiş lisans programları içerisinde yer almaktadır ve bölüm

            günümüze kadar MÜDEK tarafından akretide edilmiştir).

 

24.06.2005 – Günümüze Kadar          : Türkiye Demir Çalışma Grubu Kurucu Başkanı  görevi.

 

29.03.2006 – 18.04.2006                    :  TMMOB – Jeoloji Müh. Odası Onur Kurulu Üyesi görevi.

 

19.04.2006 – 30.03.2008                    : TMMOB – Jeoloji Müh. Odası Onur Kurulu Başkanı görevi.

 

17.07.2007 – 17.07.2010                    : A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı görevi.

 

10.04.2009                                          : TMMOB-Jeoloji Müh.Odası 2009 Yılı Hizmet Ödülü.

 

05-10.04.2010                                     : Türkiye 63.Jeoloji Kurultayı, Kurultay Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı görevi.

 

30.05.2010 – 02.06.2012                    : TMMOB Yüksek Onur Kurulu Yedek Üyesi görevi (41. Dönem).

 

02.04.2012                                          : TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası “2011 yılı Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü”.

 

03.06.2012 – 02.06.2014                    : TMMOB Yüksek Onur Kurulu Yedek Üyesi görevi (42. Dönem).

 

06.06.2012 – Günümüze Kadar          : MTA Dergisi Editörü görevi.

 

27.07.2016                                          : Yaş haddinden dolayı Ankara Üniversitesi’nden emeklilik hakkının kazanılması.

 

 

YAYINLAR

 

 

A) YURTDIŞI YAYINLARI :

 

1. Ünlü, T., (1983)                                          : Die Genese der Siderit – Lagerstätte Deveci in der Hekimhan – Provinz Malatya/Turkei und ihre wirthschaftliche Bewertung.

Doktora çalışması, Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya, mikrofilm (aynı çalışma Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından orjinal şekli ile bastırtılmıştır, 84 s., 1987, Ankara).

 

2. Zeck, H. P. ve Ünlü, T., (1987)                  :Parallel whole rock isochrons from a composite,

                                                                        monzonitic pluton, Alpine Belt, Central Anatolia, Turkey.

N. Jb. Miner. Mh., H. 5, pp 193 – 204, Stuttgart.

 

3. Zeck, H. P. ve Ünlü, T., (1988)                  :Alpine ophiolite obduction before 110 ± 5 Ma ago, Taurus Belt, Eastern Central Turkey. Tectonophysics, V. 145, No. 1 – 2, pp 55 – 62, Amsterdam.

 

4. Stendal, H. ve Ünlü, T., (1991)                  : Rock geochemistry of an iron ore field in the Divriği region, Central Anatolia, Turkey. A new exploration model for iron ores in Turkey. Journal of Geochemical Exploration, 40, pp 281 – 289, Amsterdam.

 

5. Stendal, H., Ünlü, T. ve Konnerup – Madsen , J., (1995): Geological setting of iron deposits of Hekimhan Province, Malatya, Central Anatolia, Turkey.

                                                                        Trans. Instn Min. Metall. (Sect. B: Appl. Earth sci.), 104, pp 46 – 54, London.

 

6. Ünlü, T., Gençoğlu, H., İrkeç, T. ve Bayhan, H., (1995): Turkish sepiolite deposits:

                                                                        A review.

                                                                        (eds.Srivastava Rajesh K. Ve Chandra, R.), 1995, Magmatism in  relation to diverse tectonic settings, pp 225 – 260, Oxford & IBH.

 

7. Ünlü, T., Sayılı, İ. S. ve Çiftçi, D., (1996) : An approach on the genesis of Otlukilise iron deposit Gürün – Sivas, Middle Anatolia – Turkey.

                                                                        UNESCO, IGCP, Plate tectonic aspects of the Alpine metallogeny in the Carpatho – Balkan region, V.2, pp 15-22, Sofia, Bulgaria.

 

8. Ünlü, T., Akıska, S., Varol, E., Öztürk, C. ve Mutlu, H., (2017) : Whole rock and spinel compositions of peridotites from the Divriği-Sivas region, eastern Turkey: Implications for tectonic setting. Journal of African Earth Sciences V.135, pp 125-139.

 

 

9. Ünlü, T. Dumanlılar, Ö., Tosun, L., Akıska, S. ve Tiringa, D., (baskıda)   : Turkish Iron Deposits – Book Chapter

 

 

10. Varol, E., Ünlü, T. ve Mutlu, H., (hazırlanmakta) : Akdağ makalesi.

 

 

B) YURTİÇİ YAYINLARI

 

1. İzdar, K. E. ve Ünlü, T., (1977)                  : Hekimhan – Hasançelebi – Kuluncak Bölgesinin Jeolojisi(The Geology of Hekimhan-Hasançelebi – Kuluncak Region).

                                                                        Ege Bölgeleri Jeolojisi VI. Kolloyumu, İzmir (Ed. İzdar, K.E. ve Nakoman, E.; Sixth Colloquim of Geology of the Aegean Region, S. 303 – 330, 1985, İzmir).

 

2. Ünlü, T., (1984)                                          : Deveci (Hekimhan – Malatya) siderit örneklerinde yapılan bir cevher hazırlama ön çalışması (A preliminary ore preparation work on the Deveci (Hekimhan – Malatya) siderite samples).

                                                                        Jeo. Müh., Sayı 21, S. 3-16, Ankara.

                                                                        (İngilizce özet).

 

3. . Ünlü, T., (1985)                                        : Deveci (Hekimhan – Malatya) siderit örneklerine özgü jeokimyasal verilerde yapılan bir jeoistatistiksel değerlendirme (A geostatistical evaluation on the geochemical data of siderite samples from Deveci (Hekimhan – Malatya).

                                                                        Jeo. Müh., Sayı 25, S. 3 – 14, Ankara.

                                                                        (İngilizce özet).

 

4. Ünlü, T., (1986)                                          : Deveci (Hekimhan – Malatya) siderit örneklerinde yapılan bir elektron – mikroskop incelemesi (An electron mikroscope investigation study on siderite samples from Deveci (Hekimhan – Malatya Province)).

                                                                        Jeo. Müh., Sayı 26, S. 3 – 25, Ankara.

                                                                        (İngilizce özet).

 

5. Ünlü, T. ve Stendal, H., (1986)                  : Divriği Bölgesi demir yataklarının element korelasyonu ve jeokimyası (Orta Anadolu – Türkiye) (Geochemistry and element correlation of iron deposits in the Divriği Region Central Anatolia, Turkey).

                                                                        Jeo.Müh., Sayı 28, S. 5 – 19, Ankara.

                                                                        (İngilizce özet).

 

6. Ünlü, T., (1987)                                          : Maden yataklarının değerlendirilmesi yöntemine bir örnek: Deveci Siderit Yatağı (An Example to the Mineral Deposits Evaluation Method: Deveci Siderit Deposit).

                                                                        S. Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., Sayı 2, C. 2,

S. 68 -78, Konya. (İngilizce özet).

7. Stendal, H. ve Ünlü, T., (1988)                  : An example to evaluation of geochemical data by multivariate geostatistical analyses: Divriği region iron deposits, Central Anatolia.

                                                                        Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series C., V. 6, pp 361 – 379, Ankara.

 

8.Zeck, H.P. ve Ünlü, T., (1988)                    : Murmano Plutonu’nun yaşı ve ofiyolitle olan ilişkisi (Divriği – Sivas) (Age of the Murmano Pluton and Its relationship with the ophiolites – Divriği, Sivas).

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 108, S. 82 – 97, Ankara. (İngilizce özet).

 

9. Ünlü, T., (1989)                                          : Türkiye demir yatakları arama çalışmalarında 1. Derecede ağırlıklı hedef saha seçimi ve maden jeolojisi araştırmaları ile ilgili proje teklifi.

                                                                        MTA Yayınları (MTA Derleme Nr. 8593), 48 s., Ankara.

 

10. Ünlü, T. ve Stendal, H., (1989a)               : Divriği Bölgesi demir cevheri yataklarının nadir toprak element (REE) jeokimyası; Orta Anadolu, Türkiye (Rare earth element (REE) geochemistry from the iron ores of the Divriği region, Central Anatolia, Turkey).

                                                                        T.J. Bülteni, C. 32, Sayı 1 – 2, S. 21 – 38, Ankara.

                                                                        (İngilizce özet).

 

11. Ünlü, T. ve Stendal, H., (1989b)              : Jeokimya verilerinin çok değişkenli jeoistatistik analizlerle değerlendirilmesine bir örnek: Divriği bölgesi demir yatakları, Orta Anadolu  (An example to the evaluation of geochemical data by multivariate geostatistical analyses : Divriği region iron deposits, Central Anatolia).

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 109, S. 127 – 140, Ankara. (İngilizce özet).

 

12. Zeck, H. P. ve Ünlü, T., (1991)                : Orta Anadolu’nun doğusunda yeralan, şoşonitik, monzonitik Murmano Plutonu – Ön Çalışma.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 112, S. 103 – 115, Ankara.

 

12.’                                                                  : İngilizce baskı: Shoshonitic, monzonitic pluton near Murmano, Eastern Central Turkey – A preliminary note.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 112, pp 47 – 58, Ankara.

 

13. Yılmaz, A., Ünlü, T. ve Sayılı, İ. S., (1992) : Keban (Elazığ) kurşun – çinko cevherleş- melerinin kökenine bir yaklaşım: Ön Çalışma.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 114, S. 47 – 70, Ankara.

                                                                       

13’.                                                                  : İngilizce baskı: An approach to the origin of Keban lead – zinc mineralizations Elazığ-Turkey: A preliminary study.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 114, pp 27 – 50, Ankara.

 

14. İrkeç, T. ve Ünlü, T., (1993)                     : Volkanik kuşaklarda hidrotermal sepiyolit oluşumuna bir örnek: Kıbrıscık (Bolu) Sepiyoliti.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 115, S.99-118, Ankara. 

 

14’.                                                                  : İngilizce baskı : An example to sepiolite formation in volkanic belts by hydrothermal alteration: Kıbrıscık (Bolu) sepiolite occurrence.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 115, pp 49 – 68, Ankara.

 

15.Ünlü, T., Stendal, H., Makovisky, E. ve Sayılı, İ. S., (1995): Divriği (Sivas) demir yatağının kökeni, Orta Anadolu, Türkiye – Bir cevher mikroskobisi çalışması.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 117, S. 17-28, Ankara.

 

15’.                                                                  : İngilizce baskı: Genesis of the Divriği iron ore deposit, Sivas, Central Anatolia, Turkey, An ore microscopy study.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 117, pp 17 – 28, Ankara.

 

16. Çiftçi, D., Ünlü, T. ve Sayılı, İ. S., (1996) : Otlukilise (Gürün – Sivas) demir yatağının kökenine bir yaklaşım.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 118, S. 65 – 92, Ankara.

 

16’.                                                                  : İngilizce baskı: Discussion on the origin of Otlukilise iron deposit Gürün – Sivas.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 118, pp 25 – 50, Ankara.

 

17. Doğan, B., Ünlü, T. ve Sayılı, İ. S., (1998) : Kesikköprü (Bala – Ankara) demir yatağının kökenine bir yaklaşım .

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 120, S. 1-33, Ankara.

 

17’.                                                                  : İngilizce baskı: An approach to the origin of Kesikköprü (Bala – Ankara) iron deposit.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S.120, pp 1-35, Ankara.

                                                                       

18. Ünlü, T., (2003)                                        : “Attepe demir yatağında jeotermometrik ölçüm çalışmaları” makalesi üzerine eleştiri (kısa not).

                                                                        MTA Dergisi, Sayı : 126, S.87-88, Ankara.

 

19. Akıska, S., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., (2008) : İzmir-Ödemiş yöresindeki arsenopiritlerle ilişkili altın oluşumlarının maden jeolojisi.

MTA Dergisi, Sayı : 136, S.1-18, Ankara.

 

19’.                                                                  : İngilizce baskı: Mining geology of the gold occurences related to the arsenopyrites of İzmir-Ödemiş Region.

Mineral Res. Expl. Bull., S. 136, pp 1 – 16, Ankara.

 

20. Dayan, S., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., (2008) : Adana-Mansurlu Attepe demir yatağının maden jeolojisi (Mining geology of Attepe iron deposit, Mansurlu-Adana).

                                                                        Jeo.Müh., Cilt 32, Sayı 2, S.1-44, Ankara.

                                                                        (Jeo.Müh., Cilt 33, Sayı 1, 2009, S.74, Ankara, Şekil 36 düzeltme şekli eki ile).

                                                                        (İngilizce özet).

 

21. Tiringa, D., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., (2009) : Kayseri-Yahyalı-Karaköy, Karaçat demir yatağının maden jeolojisi (Mining geology of Karaçat iron deposit, Karaköy, Yahyalı, Kayseri-Türkiye).

                                                                        Jeo.Müh., Cilt 33, Sayı 1, S.1-43, Ankara. (İngilizce özet).

 

22. Şentürk, Y. ve Ünlü T., (2009)                 : Kazdağ masifi (Balıkesir) metaofiyolitinin jeolojisi ve titan içeriği açısından değerlendirilmesi.

                                                                        Jeo.Müh., Cilt 33, Sayı 2, S.75-115, Ankara.

                                                                        (İngilizce özet).          

 

23. Revan, M.K., Ünlü, T. ve Genç, Y., (2010) :Doğu Karadeniz Bölgesi masif sülfid yataklarındaki (Lahanos, Killik ve Çayeli) fosil izlerine ait ilk bulgular.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı : 140, S. 75-81, Ankara.

 

23’.                                                                  : İngilizce baskı: Preliminary findings on the fossil traces in the massive sulphite deposits of Eastern Black Sea Region (Lahanos, Killik and Çayeli).

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S.140, pp 73-79, Ankara.

 

24. İlbars, Y., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., (2010) : Çanakkale-Altınoluk kurşun-çinko cevher oluşumlarının maden jeolojisi.

                                                                        Jeo.Müh., Cilt 34, Sayı 1, S.1-40, Ankara.

                                                                        (Jeo.Müh., Cilt 34, Sayı 2, 2010, S.155-157, Ankara, Çizelge 4-5 düzeltme şekli eki ile).

                                                                        (İngilizce özet).          

 

25. Öztürk, C., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., (2012) : Yellice (Çetinkaya-Sivas) manyetit oluşumlarının maden jeolojisi.

Jeo.Müh., Cilt 36, Sayı 2, S.125-169, Ankara.

(İngilizce özet).          

 

26. Revan, M.K., Genç, Y., Maslennikov, V.V., Ünlü, T., Delibaş, O. ve Hamzaçebi, S., (2013):  Doğu Karadeniz Bölgesi (KD Türkiye) volkanojenik masif sülfid yatakları cevher fasiyeslerine ait bazı özgün bulgular.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 147, S. 73-90, Ankara.

 

26’.                                                                  :  İngilizce baskı: Original findings on the ore-bearing facies of volcanogenic massive sulphide deposits in the Eastern Black Sea region (NE Turkey).

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S.147, pp 73-89, Ankara.

 

27. Ünlü, T., (2013)                                        : Çaldağ (Turgutlu-Manisa) nikel yatağından geçen bir kesit.

                                                                        MTA Doğal Kaynaklar ve Enerji Bülteni, Sayı 16, S. 195-196, Ankara.

 

28. Tiringa, D., Ünlü, T. ve Gürsu, S., (2016) : Erken Kambriyen yaşlı Karaçat demir yatağı (Mansurlu Havzası, Adana) ve doğusunda yüzeyleyen demir yataklarının kökenine bir yaklaşım.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 152, S. 123-144, Ankara.

 

28’                                                                   : İngilizce baskı: An approach to the origin of the Early Cambrian Karaçat iron deposit (Mansurlu Basin, Adana) and iron deposits outcrops at its eastern parts.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 152, pp 121-141, Ankara.

 

 

29. Cihan, İ., Tosun, L., Dumanlılar, Ö., Cengiz, İ. ve Ünlü, T., (2016): Kocadal (Torul, Gümüşhane) Zn-Pb-Ag, Au ve Cu cevherleşmelerinin mineralojisi ve jeokimyası.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı 153, S. 139-158, Ankara.

 

29’                                                                   : İngilizce baskı: Mineralogy and geochemistry of the Kocadal (Torul, Gümüşhane, Eastern Black Sea region, Turkey) Zn-Pb-Ag, Au and Cu mineralizations.

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S. 153, pp 139-158, Ankara.

 

30. Keskin, S. ve Ünlü, T., (2016)                  : Attepe bölgesindeki siderit oluşumlarının mineralojik özellikleri ve jeotektonik ortamı (Kayseri-Adana Havzası, Türkiye).

                                                                        (Geotectonic setting and mineralogical properties of siderite occurences in Attepe region (Kayseri-Adana basin, Turkey).

                                                                        Yerbilimleri, Sayı 37(2), S. 93-120, Ankara.

 

31. Öztürk, C., Kılıç, C.Ö. ve Ünlü, T., (2016): Cevher ve skarn minerallerinde yapılan bir Koonfokal Raman Spektroskopisi çalışması: Dumluca demir yatağı (Divriği, Sivas, Türkiye).

                                                                        (A confocal Raman spectroscopy study in ore and skarn minerals: Dumluca iron ore deposit, Sivas, Turkey).

                                                                        Yerbilimleri, Sayı 37(3), S. 203-216, Ankara.

 

 

32. Parlak, B. ve Ünlü, T., (hazırlanmakta)     : Doktora çalışması.

                                                                        MTA Dergisi, Sayı….., S……., Ankara.

 

32’                                                                   : İngilizce baskı: ………………………..

                                                                        Mineral Res. Expl. Bull., S…, pp……., Ankara.

 

 

TEBLİĞLER, KONFERANSLAR, BELGESELLER VE KİTAPLAR

 

 

A)    ULUSLARARASI TEBLİĞLER:

 

1. Newesely, H., Ünlü, T. ve Uther, B., 1980 : SMAS of pyrolytic carbons.

Fifth International Conference on Small Angle Scattering SMAS, Abstracts Volume, pp 179 - 180, Batı Berlin, Almanya.

 

2. Ünlü, T., 1989                                             : A New Approach on the Genetic Model of Divriği Region Iron Ore Deposits, Central Anatolia, Turkey.

28 th International Geological Congress, Volume 3, pp 3; 268, Washington, D. C. USA.

 

3. Stendal, H. ve Ünlü, T., 1989                     : Rock Geochemistry of an Iron ore Field in the Divriği Region, Central Anatolia, Turkey. A New Exploration Model for Iron ores in Turkey.

                                                                        XIII. International Geochemical Exploration Symposium, Abstracts pp 56, Rio de Janerio, Brazil.

 

4. Zeck, H. P. ve Ünlü, T., 1990                     : Alpine ophiolite obduction before 110 ± 5 Ma ago, Taurus Belt, Eastern Central Turkey.

                                                                        Symposium on Ophiolite Genesis and Evolution of Oceanic Lithosphere, G6: Emplacement and Geotectonic Setting, Nos. 18, Sultanate of Oman.

 

5. Stendal, H., Ünlü, T. ve Konnerup - Madsen, J., 1994 : Geological Setting of the Iron Ore Deposits in the Hekimhan Province, Malatya, Central Anatolia, Turkey.

                                                                        Economic Geology in Europe and Beyond II, Models for Mineral Deposits in Sedimentary Basins, Abstracs Volume, pp 61 - 62, Nottingham, İngiltere.

 

6. Ünlü, T., Sayılı, İ. S. ve Çiftçi, D., 1996    : An approach on genesis of Otlukilise iron deposit Gürün - Sivas, Middle Anatolia - Turkey. UNESCO, IGCP, Project No: 356, Plate tectonic aspects of the Alpine metallogeny in the Carpatho - Balkan region, pp 8, Sofia, Bulgaria.

 

7. Öztürk, C., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., 2011   : Mineralogy and geochemistry of the Yellice magnetite occurences of Sivas-Central Anatolia-Turkey.

Goldshmidt Abstract Book, pp 1583, Prag.

 

8. Varol, E., Öztürk, C. ve Ünlü, T., 2012  : Geochemistry of chromite occurences of Divriği Area, Turkey.

                                                                        EGU General Assembly-Geophysical Research Abstracts, Vol.14, pp7589, Viyana.

 

9. Keskin, S. ve Ünlü, T., 2012                      : Geotectonic setting and structural controls of Elmadağbeli, Menteş, Karaçat, Kartalkaya and Attepe iron deposits (Kayseri-Adana Region, Turkey).

                                                                       IESCA (International Earth Science Colloquium on the Aegean Region), IESCA-2012, Abstracts, pp 150,İzmir.

 

10. Revan, M.K., Genç, Y., Maslennikov, V.V., Monecke, T. ve Ünlü, T., 2013: Fossil fauna findings in the massive sulfide deposits of the eastern Pontide belt, northeast Turkey.

                                                                       International Conference Ore Genesis, Abstracts, pp 73-77, Miass, Russia.

 

11. Varol, E. and  Ünlü, T. 2015                    : Mineralogical, geochemical and isotopic investigations of the Akdağ (Divriği-Sivas) iron deposit, Turkey.

Geophysical Research Abstracts, vol 17, EGU2015-2266, Viyana.

 

12. Öztürk, C., Kılıç, Ö.C. and  Ünlü, T. 2016a : Specifying ore mineral types and determining the formations in ore minerals using Confocal Raman Spectroscopy: Dumluca iron ore deposit, Sivas, Turkey.

Mineral Deposit Studies Group 2016 Absrtact Book, p. 71., İrlanda.

 

13. Öztürk, C., Kılıç, O.C. and  Ünlü, T. 2016b : Role of granitic intrusions and serpentinization processes in the forming of iron deposits: Yellice-Dumluca Iron Deposits, Divriği, Sivas, Turkey.

Geophysical Research Abstracts, vol 18, EGU2016-1364, Viyana.

 

14. Kırat, E. ve Ünlü, T. 2018                       : Akdağ Demir Yatağının (Divriği-Sivas, Orta Doğu Türkiye) Jeokimyasal Özellikleri ve İzotop Bulguları. 8. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, s. 144-145, Antalya.

 

 

B)    YURTİÇİ VE YURTDIŞI KONFERANSLARI :

 

1. Ünlü, T., (1984a)                                         : Deveci (Hekimhan - Malatya) siderit yatağının kökeni.

Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 

2. Ünlü, T., (1984b)                                        : Deveci (Hekimhan - Malatya) siderit yatağının kökeni ve ekonomik değerlendirilmesi.

                                                                        MTA, Ankara.

 

3. Ünlü, T., (1984c)                                         : Deveci (Hekimhan - Malatya) siderit yatağının kökeni ve ekonomik değerlendirilmesi.

                                                                        ODTÜ, Ankara.

 

4. Ünlü, T., (1985)                                          : Die Genese der Siderit Lagerstätte Deveci in der Hekimhan - Provinz Malatya/Türkei und ihre wirtschftliche Bewertung.

                                                                        Kopenhag Üniversitesi, Danimarka.

 

5. Ünlü, T., (1986)                                          : Malatya - Hekimhan - Deveci siderit oluşumu ve ekonomik değerlendirilmesi.

                                                                        Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

6. Ünlü, T., (1989)                                          : Türkiye demir yataklarının gelişimindeki beklentiler.

                                                                        Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

7. Ünlü, T., (1995)                                          : Deniz tabanı metal transferi.

                                                                        Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

8. Ünlü, T., (1997a)                                         : Maden arama projelerinde ümitli sahaların değerlendirilmesi I, II, III.

 Üçüncü Ülke Eğitim Programı (ÜÜEP), Yeraltı Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Konferanslar Dizisi, MTA, Ankara.

 

9. Ünlü, T., (1997b)                                        : İç Anadolu Bölgesi demir yataklarında (Deveci, Hasançelebi, Otlukilise, Divriği, Kesikköprü) Fe element kaynağı tartışması.

                                                                        Ankara Üniversitesi, Ankara. 

 

10. Ünlü, T., (2006)                                        : Türkiye demir yataklarındaki kökensel gelişmeler.

 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 

 

11. Ünlü, T., (2013)                                        : “Magmadan Cevhere” Türkiye’den bir örnek: Hasançelebi Demir Yatağı.

 Malatya ve Çevre İllerin Maden Sempozyumu, Malatya (Çağrılı Sempozyum Açılış Konuşması).  

 

C) BELGESELLER :

 

1. Ünlü, T., (2009)                                          :  MAGMA’dan cevhere. TRT-2, Belgesel, Ankara.

 

D) KİTAPLAR :

 

1. Ünlü, T. ve Sayılı, İ. S., (1999)                   : Maden Yatakları ve Levha Tektoniği

                                                                        (F.J. Sawkins’ten çeviri ve düzenleme:Telif eser).

                                                                        A.Ü.Fen Fak. Yayın No: 55, 366 s., Ankara.

 

2. Ünlü, T. ve Şahin, M.B., (2014)                 : Maden Yataklarını Kavramak (C.K. Misra’dan çeviri ve düzenleme: editöryel hizmet: Telif eser).

                                                                        JMO Çeviri Serisi, No: 3, 844 s., Ankara.

 

 

3. Pirajno, F., Ünlü, T., Dönmez, C. ve Şahin, M.B., (baskıda): Mineral Resources of Turkey,

 

 

PROJELER

 

A)    YURTDIŞI PROJESİ (NATO) İLE İLGİLİ RAPORLAR :

 

1. Stendal, H., Konnerup - Madsen, J. ve Ünlü, T., (1988) : Field Report 1987 and Hasançelebi

Project.

Geological Institute, University of Copenhagen, Open File Report 88 - 07 - HSt.,

19 s.

 

2. Stendal, H., Konnerup - Madsen, J. ve Ünlü, T., (1989) : Status Report for the Hasançelebi

Project, Turkey.

NATO - Project RG 0227/88, Geological Institute, University of Copenhagen, Open File Report, 89 - 11 - HSt., 40 s.

 

3. Stendal, H., Konnerup - Madsen, J. ve Ünlü, T., (1990) : Hasançelebi Project Final Report.

NATO - Project RG 0227/88, Geological Institute, University of Copenhagen, Open File Report 90 - 12 - HSt., 12 s., (MTA Derleme Nr. 9100, Ankara).

 

TEZLER

 

A)    BİTİRİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

22 Adet Yüksek Lisans Tezi.

 

1) Ayhan Yılmaz

12) Esra Tezer

2) Taner İrkeç

13) Yıldız İlbars

3) Dönmez Çiftçi

14) Serkan Dayan

4) Bilgin Doğan

15) Hülya Ateş

5) Aytaç Apak

16) Deniz Tiringa

6) Canan Karakaş

17) A.Kadir Pektaş

7) Alaattin Vural

18) Ceyda Öztürk

8) Alev Ataş Özkuzucu

19) Elif Eken

9) Sinan Akıska

20) Ece Varol

10) Yalçın Şentürk

21) Bülent Ateşçi

11) Tuğba Yıldız

22) Ayla Bal Cengiz

   

 

B)    DEVAM ETMEKTE OLAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

7 Adet Yüksek Lisans Tezi.

 

             1) Furkan Gültekin

             2) Çağrı Yalçın

       3) Fatih Murat Sağlam

       4) Hazal Büyükgül

       5) Burak Serin

       6) Yinal Neşes Huvaj

       7) Gökçe Haki

 

C)    BİTİRİLEN DOKTORA TEZLERİ

 

3 Adet Doktora Tezi

 

1)      Banu Parlak

2)      Deniz Tiringa

3)      Serdar Keskin

 

D)    DEVAM ETMEKTE OLAN DOKTORA TEZLERİ

 

1 Adet Doktora Tezi

 

1)      Ceyda Öztürk