1 2 3 4 5

 

KONFERANS-BİLDİRİ
Conference-Abstract

 

 1. OKAN, Y., 1977, Elmadağ (Ankara) Kuzeydoğu’sunda bulunan yeni bir Polydiexodina türünün tanımı. TÜBİTAK VI. Bilim Kong. Tebliğ Özetleri, 294.

2. ALTINER, D., OKAN, Y., VAROL, B. ve KAZANCI N., 1986, Sarız – Tufanbeyli (Doğu Toroslar) yöresi Mesozoyik karbonatlarının foraminifer ve alg biyostratigrafisi ve kronostratigrafisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bild. Özleri, 44.

 

3. VAROL, B., KAZANCI, N., ALTINER, D. ve OKAN, Y., 1986, Sarız – Tufanbeyli otokton istifinin Mesozoyik litostratigrafisi ve litofasiyes özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bild. Özleri, 53.

4. ALTINER, D., OKAN, Y. ve ÖZKAN, S., 1987, Tokayella n.gen., a new foraminifer from the Malm of eastern Taurids (Turkey . Melih Tokay Geology Symp. 87, METU., Abs., 121 – 122.