Bugüne kadar çeşitli dönemlerde verdiği dersler: Mikropaleontoloji, Mikropaleontoloji Lab., Stratigrafi İlkeleri, Paleozoyik Stratigrafisi, Genel Jeoloji, Genel Jeoloji Uyg., Jeolojik Çizim, Saha Jeolojisi, Saha Uygulaması, Jeolojik Harita Alımı, Malzeme Bilgisi, Tarihsel Jeoloji, Biyostratigrafide Kavram ve Metodlar, Paleoekoloji.

 

İdari görevleri:

10.03.1983 – 29.09.1987               Bölüm Başkan Yardımcısı

29.09.1987 – 09.11.1992               Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

03.03.1987 – 21.10.1988               Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

09.11.1992 – 06.08.2000               Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri

01.02.2001 – 01.02.2003             Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı
                                                             

 

DERS NOTU :

OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2005. Mikropaleontoloji, Ankara Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Ders Notu, 95 s.

OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2008. Makropaleontoloji, Ankara Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Ders Notu, 74s.

OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2008. Tarihsel Jeoloji, Ankara Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Ders Notu, 120s.

OKAN, Y., 2009. Genel Jeoloji, Ankara Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Ders Notu, 112s.