ÖZGEÇMİŞ

 

ADI SOYADI                          : Kamil KAYABALI

 

UNVANI                                 : Profesör

 

DOĞUM TARİHİ, YERİ         : 1961, Felahiye - Kayseri

 

ANABİLİM DALI                   : Uygulamalı Jeoloji

 

Derece

Üniversite

Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği

1983

Yüksek Lisans-1

Ankara Üniversitesi

Genel Jeoloji

1986

Yüksek Lisans-2

S. D. School of Mines & Tech. (ABD)

Uygulamalı Jeoloji

1989

Doktora

Purdue University (ABD)

Uygulamalı Jeoloji

1993

 

AKADEMİK UNVANLAR:

 

Unvan

Üniversite

Alan

Yıl

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi

Uygulamalı Jeoloji

1995

Doçent

Ankara Üniversitesi

Uygulamalı Jeoloji

1997

Profesör

Ankara Üniversitesi

Uygulamalı Jeoloji

2005

 

KAZANDIĞI BURSLAR:

 

Bursun Tipi

Bursu Veren Kurum

Bulunulan Ülke

Süre*

Yurtdışı öğrenim bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

A.B.D.

Ocak 1987 – Eylül 1993

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

 

Kurumun Adı

Görevi

Süre*

Ankara Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

Mayıs 1984 – Aralık 1986 ve Ekim 1993 – Haz. 1995

Ankara Üniversitesi

Yardımcı Doçent

Haziran 1995 – Kasım 1997

Ankara Üniversitesi

Doçent

Kasım 1997 – Mart 2005

Ankara Üniversitesi

Profesör

Mart 2005- ...

 

ARAŞTIRMA KONULARI:

 

Mühendislik Jeolojisi, Deprem jeotekniği, Çevre Jeolojisi

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 

Uluslararası Dergilerdeki Makaleler

 

1) Kayabalı, K. and West, T. R., 1994, Liquefaction susceptibility evaluation for the City of Evansville, Indiana: Bulletin of the Association of Engineering Geologists, 31(2), 231-253.

 

2) Kayabalı, K. and West, T. R., 1995, Prediction of site response of surficial deposits in Evansville, Indiana: Environmental and Engineering Geosciences, 1(2), 191-206.

 

3) Kayabalı, K., 1996, Determination of threshold ground acceleration for soil liquefaction using the strain and stress approaches: Environmental and Engineering Geosciences, 2(2), 201-212.

 

4) Kayabalı, K., 1996, Soil liquefaction evaluation using shear wave velocity: Engineering Geology, (44), 121-127.

 

5) Kayabalı, K., 1996, Engineering geological aspects of replacing a solid waste disposal site with a sanitary landfill: Engineering Geology, (44), 203-212.

 

6) Kayabalı, K., 1997, Engineering geological aspects of a novel landfill liner material: bentonite amended natural zeolite: Engineering Geology, (46), 105-114.

 

7) Kayabalı, K., 1997, The role of soil behavior on damage caused by the Dinar Earthquake (southwestern Turkey) of October 1, 1995: Environmental and Engineering Geosciences, (3)1, 111-121.

 

8) Kayabalı, K. and Kezer, H., 1998, Testing the ability of bentonite amended natural zeolite (clinoptinolite) for removing heavy metals from liquid waste: Environmental Geology, 34(2-3), 95-102.

 

9) Kayabalı, K., Yüksel, F. A., and Yeken, T., 1998, Integrated use of hydrochemistry and resistivity methods in groundwater contamination caused by a recently closed solid waste site: Environmental Geology, 36(3/4), 227-234.

 

10) Kayabalı, K., Çelik, M., Karatosun, H., Arıgün, Z. and Koçbay, A., 1999, The influence of a heavily polluted urban riner on the adjacent aquifer systems. Environmental Geology, (38)3, 233-243.

 

11) Kayabalı, K. and Mollamahmutoğlu, M., 1999, The influence of hazardous liquid wastes on the hydraulic conductivity of earthen liners: Environmental Geology, (39)3/4, 201-210.

 

12) Kayabalı, K. and Buluş, G., 2000, Usability of bottom ash amended with different matrices as engineering material: Engineering Geology, 56, 293-303.

 

13) Tekin, E., Kayabali, K., Ayyıldız, T., and İleri, Ö., 2000, Evidence of microbiologic activity in modern travertines; Sıcakçermik Geothermal Field, Central Turkey: Carbonates and Evaporites, (15)1, 18-27.

 

14) Kayabalı, K., 2002, Modeling of seismic hazard for Turkey using the recent neotectonic data: Engineering Geology, 63(3-4), 221-232.

 

15) Mollamahmutoğlu, M., Kayabalı, K., Beyaz, T., and Kolay, E., 2003, Liquefaction related building damage in Adapazari during the Turkey earthquake of  August 17, 1999: Engineering Geology, 67, 297-307.

 

16) Kayabalı, K. and Akın, M., 2003, Seismic hazard map of Turkey using the deterministic approach: Engineering Geology, 69, 127-137.

 

17) Kayabali, K., 2005, Comment on “An attenuation relationship based on Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey” by Ulusay et al., Eng. Geol., 74; 265-291 (2004) B: Engineering Geology, 79, 293-295.

18) Kayabalı, K, Beyaz, T., and Kolay, E., 2006, The effect of the pH of the testing liquid on the slake durability of gypsum: Bulletin of the Engineering Geology and Environment, (65)1, 65-71.

 

 

 

Ulusal Dergilerdeki Makaleler

 

1)      Kayabalı, K., 1995, Sismik tehlike analizi - teori ve uygulama: Jeoloji Mühendisliği, 46, 28-43.

 

2)      Kayabalı, K., 1997, Shear stress used in soil liquefaction: computer model versus empirical methods: Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 21(4), 225-228.

 

3)      Kayabalı, K., 2000, Sistehan II: Sismik tehlike analiz programı: Geosound Yerbilimleri, 37,15-42.

 

4) Kolay, E. ve Kayabalı, K., 2005, Agraga köşeliliğinin ve pürüzlülüğünün belirlenmesinde fraktal boyut yönteminin kullanılması: Yerbilimleri, (26)2, 49-62.

 

Uluslararası Bildiriler

 

1) Eggert, D. L., Al-Shukri, H., Bleuer, N. K., Bray, J. D., Chang, S. W., Eckhoff, W. R:, Kayabalı, K., Munson, C. A., Munson, P. J., Samuelson, P. J., and West, T. R., 1994,Seismic Hazards in Indiana: what we have learned: Proceedings of Fifth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Chicago, 429-442.

 

 

Ulusal Bildiriler

 

1) Kayabalı, K., Ünsal, N. ve Karayılanoglu, Z., 1995, Gümüşova-Gerede otoyolu boyunca seçilmiş lokasyonlarda sıvılaşma potansiyeli analizi: Türkiye Üçüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mart, 645-654.

 

2) Kayabalı, K., 1996, Ankara düzenli katı atık depolama sahasının mühendislik ve çevre jeolojisi açısından değerlendirilmesi: SDÜ Müh.-Mim. Fak., IX. Müh. Sem. Çev. Müh. Sek., 35-40.

 

3)      Kayabalı, K., Yüksel, F. A. ve Kurtuluş, C., 1996, Arazi kullanım amaçlı çalışmalarda zemin sıvılaşmasının değerlendirilmesi: SDÜ Müh.-Mim. Fak., IX. Müh. Sem. Jeof. Müh. Sek., 57-62.

 

4)      Çelik, M., Kayabalı, K., İşbilir, F., Karatosun, H., Arıgün, Z. ve Koçbay, A., 1998, Çok kirletilmiş bir şehir akarsuyunun komşu akifer sistemleri üzerine etkisi: 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 47.

 

5)      Kayabalı, K., Yüksel, F. A. ve Yeken, T., 1998, Terkedilmiş katı atık sahalarının neden olduğu yeraltısuyu kirlenmesini belirlemede jeoelektrik ve hidrokimya yöntemlerinin kullanılması: 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 48.

 

6) Akın, M. ve Kayabalı, K., 2001, Deterministik yaklaşımla Türkiye’nin sismik tehlike analizi: ATAG-5 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Beşinci Toplantısı, 15-16 Kasım 2001, Ankara, s.24.

 

7)   Kolay, E., Kayabalı, K. ve Beyaz, T., 2004. Kil içeren bazı kayalarda deney örneklerinin şeklinin ıslak kararlılık deneyine etkisi. Kayamek'2004. VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas, 129-137.

 

8)   Beyaz, T. ve Kayabalı, K., 2005, Türkiye deprem kayıtlarının yeni bir deprem enejisi azalım bağıntısı oluşturulması amacıyla değerlendirilmesi: KTÜ 40. Yıl JeolojiSempozyumu, 183.

 

9)   Kayabalı, K., Beyaz, T. ve Kolay, E., 2005, Türkiye’de kullanılan yabancı ve yerli deprem enerjisi azalım bağıntılarının karşılaştırılması: KTÜ 40. Yıl JeolojiSempozyumu, 198.

 

KİTAP ÇEVİRİLERİ

1)      Kaya Mekaniğine Giriş, Çeviren: Kamil Kayabalı (Introduction to Rock Mechanics, R. E. Goodman, 1989, John Wiley & Sons, 562 s.) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

2)      Geoteknik Mühendisliğine Giriş, Çeviren: Kamil Kayabalı (Introduction to Geotechnical Engineering, 1981, R. D. Holtz ve W. D. Kovacs, Prentice Hall, 733 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

3)      Yeraltı Suyu, Çeviren: Kamil Kayabalı (Groundwater, 1979, R. A. Freeze ve J. A. Cherry, Prentice Hall, 604 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

4)      Geoteknik Deprem Mühendisliği, Çeviren: Kamil Kayabalı (Geotechnical Earthquake Engineering, 1996, S. L. Kramer, Prentice Hall, 653) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

5)      Geoteknik Deprem Mühendisliği El Kitabı, Çevirenler: Murat Mollamahmutoğlu, Kamil Kayabalı (Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, 2002, Robert L. Day, McGraw-Hill, 600 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

6)      Uygulamalı Hidrojeoloji, Çevirenler: Mustafa Afşin, Kamil Kayabalı (Applied Hydrogeology, 2001, C. W. Fetter, Prentice Hall, 598 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

7)      Mühendislik Kaya Mekaniği – İlkelere Giriş, Çevirenler: Hasan Arman, Kamil Kayabalı, Hasan Çetin (Engineering Rock Mechanics – Introdction to Principles, 1997, J. A. Hudson ve J. P. Harrison, Elsevier, 444 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara

 

8)      Mühendislik Kaya Mekaniği; Cilt 2 – Çözümlü Örnekler, Çevirenler: Kamil Kayabalı, Hasan Arman (Engineering Rock Mechanics, Volume 2, Worked Examples, 2000, J. P. Harrison ve J. A. Hudson, Elsevier, 506 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara

 

9)      Temel Tasarımı – İlkeler ve Uygulamalar, Çevirenler: Murat Mollamahmutoğlu, Kamil Kayabalı (Foundation Design – Principles and Practices, 2001, D. P. Coduto, Prentice Hall, 883 s) Gazi Kitabevi, DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

10)  Jeoteknik Saha İncelemesi, Çevirenler: Hasan Çetin, Kamil Kayabalı, Hasan Arman (Site Investigation, 1995, C.R.I. Clayton, M.C. Matthews ve N. E. Simons, Blackwell Science, 584 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

11)  Zemin Şevlerinin Duraylılığı, Çeviren: Kamil Kayabalı (Soil Strength and Slope Stability, 2005, J.M. Duncan ve S. G. Wright, John Wiley and Sons, 297 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

12)  Deprem Jeolojisi, Çevirenler: Ramazan Demirtaş, Kamil Kayabalı (The Geology of Earthquakes, 1997, R. Yeats, K. Sieh, C. R. Allen, Oxford University Press, 568 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

13)  Kaya Şev Mühendisliği, Çeviren: Kamil Kayabalı (Rock Slope Engineering, 2004, Civil and Mining, D. C. Wyllie, C. W. Mah, Spon Press, 431 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

14)  Mühendislik Jeolojisinin Esasları, Çeviren: Kamil Kayabalı (Foundations of Engineering Geology, 2002, T. Waltham, Spon Press, 92 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

15)  Depreme Dayanıklı İnşaat İçin Temel İlkeler, Çeviren: Kamil Kayabalı (Fundamentals of Earthquake Resistant Construction, 1993, E. L. Krinitzsky, J. P. Gould, P. H. Edinger, John Wiley and Sons, 299 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

16)  Jeoteknik Modelleme, Çeviren: Kamil Kayabalı (Geotechnical Modelling, , 2004, D. Muir Wood, Spon Press, 488 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

17)  Mühendislik Jeolojisi – Çevresel Bir Yaklaşım, Çevirenler: Erdal Akyol, Kamil Kayabalı (Engineering Geology – An Environmental Approach, 1996, P. H. Rahn, Prentice Hall, 657 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

18)  Çevre Jeolojisine Giriş, Çeviren: Erdal Akyol, Kamil Kayabalı, Hasan Arman (Introduction to Environmental Geology, 2005, E.A. Keller, Prentice Hall, 654 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

19)  Geoteknik Mühendisliği – İlkeler ve Uygulamalar, Çevirenler: Murat Mollamahmutoğlu, Kamil Kayabalı (Geotechnical Engineering – Principles and Practices, 1999, D. P. Coduto, Prentice Hall, 759 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

20)  Mühendislik Jeolojisi ve İnşaat, Çeviren: Kamil Kayabalı (Engineering Geology and Construction, 2004, F. G. Bell, Spon Press, 797 s) Gazi Kitabevi DöGol Caddesi, 39/C Beşevler, Ankara.

 

Çevrilen toplam sayfa sayısı yaklaşık 11500’dür.

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ:

1)      Indiana Mining and Mineral Research Institute, Earthquake Hazard Studies in Southwesten Indiana, 1992-1993.

 

2)      Doğal zeolitin mineralojik, petrografik, mühendislik özellikleri ve sanayide kullanılabilirliğinin  incelenmesi, 1995. Yürütücü kurum ve finansman: MTA Enstitüsü Genel Md.

 

3)      İstanbul/Halkalı katı atık sahasından kaynaklanan yeraltısuyu kirlenmesinin araştırılması, 1996-1997. Proje Yürütücüsü: Y. Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: TÜBİTAK

 

4)      Tehlikeli sıvı atıkların zeolit/bentonit karışımı astar malzemesinde hidrolik iletkenlik üzerine etkisi, 1997-1998. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat Mollamahmutoğlu, GÜMMF. Finansman: G.Ü. Araştırma Fonu.

 

5)      Ankara metropol sınırlarında yüzey sularından kaynaklanan yeraltısu kirliliğinin araştırılması, 1996-1997. Proje Yürütücüsü: Y.Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: ASKİ Genel Md.

 

6)  Sismotektonik veriler ile eski sıvılaşma yapılarının dağılımına dayalı olarak bir deprem zonunun sıvılaşma etki alanının belirlenmesi, 1997-1998. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: TÜBİTAK.

 

7)  Değişik bağlayıcı maddeler ile iyileştirilmiş kömür külünün mühendislik malzemesi olarak kullanılabilirliği, 1997-1998. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: A.Ü. Araştırma Fonu.

 

8) Deterministik ve probabilistik yaklaşımlarla Türkiye’nin deprem tehlikesinin modellemesi, 1998-1999. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: A.Ü. Araştırma Fonu.

 

9) Smektitli zeminlerin şişme potansiyelinin incelenmesi, 2000-2001. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: A.Ü. Araştırma Fonu.

 

10) Zemin etkisinden arındırılmış deprem kayıtlarına göre Türkiye için yeni bir deprem enerjisi azalım bağıntısının geliştirilmesi, 2002-2004, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kamil Kayabalı. Finansman: DPT