Prof.Dr. Ergun GÖKTEN
(Genel Jeoloji Anabilim Dalı)
 

YAPTIRILAN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ (Supervised MSc and PhD Thesis):

1-Nurdan İnan, 1983. Gençler (Manavgat) köyü yöresi çimento hammaddeleri etüdü: Y.Lisans Tezi (Cumhuriyet Üniv. Prof.Dr.).

2-Nail Ünsal, 1984. Sivas-Tecer-Kangal Demiryolu Güzergahı Deliktaş Tüneli Mühendislik Jeolojisi incelemesi: Y.Lisans Tezi, 48 s. (Gazi Üniv.Müh.Fak. Prof.Dr.).

3-M.Kenan Kaya, 1985.İstanbul ikinci Boğaz Geçişi (Km.16+555-28+200 aras›) Güzergahı Mühendislik Jeolojisi incelemesi: Y.Lisans Tezi, 29 s. (Karayolları Gn.Md.lüğü)

4-Ali Rıza Mucukgil,1987.Ankara Kızılcahamam Kınık Tünelindeki Jeoteknik Problemler: Y.Lisans Tezi, 66 s. (Karayolları Gn.Md.lüğü).

5-Mümtaz Kibar,1991.Sivrihisar intrüzif Kompleksinin Tektoniği ve Jeokimyası: Y.Lisans Tezi,65 s. (Ziraat Fak. Toprak Böl.Öğ.Gör.)

6-Özvatan (Kayseri) civarında Akdağ Metamorfik Masifi Örtü Kayalarının Stratigrafisi ve Tektoniği: Y.Lisans Tezi, Volkan Özaksoy (Ar.Gör.) 1992

7-Küçükören-Pazarcık-Narlı (K.Maraş) Arasındaki Sahada Doğu Anadolu Fayının Neotektonik incelemesi: Doktora Tezi, Şefik İmamoğlu (Y.Doç. Dicle Üniv.),1993.

8-Ahatlar (Amasra)-Meydan (Kurucaşile) ve Arıt Çayı Vadisi Arasında Kalan Alanın Jeolojisi ve Tektonik Evrimi. Doktora Tezi, Ünal Akman (MTA),1993, 220 s.

9-İğneciler (Bolu)-Dokurcun (Adapazarı) Arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun Neotektoniği ve Depremselliği: Y.Lisans Tezi, Ramazan Demirtaş (Deprem Araştırma), 1992

10- Ankara batısının sismotektonik incelenmesi: Belgin Baran, Yüksek Lisans, 1996 (Deprem Araştırma)

11- Bolu-Gerede-Dörtdivan-Civcandağı yöresinin jeolojisi ve neotektonik özellikleri: Teoman Kantarcı, Yüksek Lisans, 1996

12- Ahmetli (Manisa) güneyinde Menderes masifi ve Tersiyer örtü kayalarının jeolojisi: Ömür Şan, Yüksek Lisans, 1998 (MTA)

13- Kiraz (İzmir) Alaşehir (Manisa) arası Menderes Masifi temel kayaçlarının jeolojisi: Talat Havzoğlu, Yüksek Lisans, 1999 (MTA)

14- Çerkeş-Ilgaz segmentinde Kuzey Anadolu Fay Zonunun Sismotektoniği: Volkan Özaksoy, Doktora, Mart 2000, 116 s.

15- Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Abant-Gerede Arasında Kalan Bölümünün Neotektonik Özellikleri ve Paleosismisitesi: Ramazan Demirtaş, Doktora, 2000, 191 s. (Deprem Araştırma)

16- Kuzey Anadolu fayı Sapanca (Adapazarı)-Gölyaka (Bolu) segmentinin Aksu deresi vadisi kesimindeki neotektoniği ve yapısal kontrollu kütle hareketlerinin incelenmesi: Hakkı nazım İleri, Yüksek Lisans, 2002, 64 s.

17- Bolkar dağları güneybatı kesiminin jeolojisi: Tayfun Bilgiç, Doktora, Ekim 2003, 136 s. (MTA)

18-Kırşehir dolayının neotektoniği ve depremselliği: Uğur Temiz (Yozgat Müh.-Mim. Fak). Doktora

19-Kuzey Anadolu Fayı batı kesiminin neotektoniği: Erdal Herece (MTA) Doktora

20-Çerikli (Yozgat) kuzey kesiminin neotektoniği: Merih Meydan, Yük. Lis. Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2005, 57 s.

DEVAM EDEN TEZ ÇALIŞMALARI (Continueing MSc and PhD studies): 3 Doktora (PhD), 3 Yüksek Lisans (MSc)

1-Çifteler-Emirdağ grabeni batı kesiminin neotektonik özellikleri ve bölgenin sismisitesi: Azad Sağlam (100. Yıl Üniv. Van) Doktora

2-Datça-Bodrum (GB Anadolu) bölgesi neotektoniğinin uzaktan algılama yöntemleriyle incelenmesii: Canan Kutay Güner, MTA, Doktora

3- Çifteler (Eskişehir) batısının startigrafisi ve tektoniği: Nihan Ünlüsoy, YL.