click for English

M. Emin CANDANSAYAR

Doçent Doktor


Adres:
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
06100 Tandoğan, Ankara
TÜRKİYE

E-Posta : candansa@eng.ankara.edu.tr
URL :
http://eng.ankara.edu.tr/~candansa/mec
Telefon :
+90 312 203 3399
Fax :
+90 312 212 0071

 

 

 


KİŞİSEL BİLGİLER

>> Özgeçmiş (PDF)
>> Yayın Listesi (PDF)


İLGİ ALANLARI VE ÇALIŞMA KONULARI

Elektrik (DAÖ, IP) ve Elektromanyetik yöntemlerde (MT, RMT, VLF, TEM) iki- ve üç-boyutlu modelleme ve ters çözüm.
Jeofizik yöntemlerle; gömülü fay, tektonik yapı, heyelan kayma düzlemi araştırmaları
Jeofizik yöntemlerle,
- Maden Aramaları(Bakır, Demir, Krom, Nikel gibi metalik madenler)

- Kömür Aramaları

- Yeraltısuyu aramaları
- Jeotermal kaynak aramaları
- Petrol ve doğalgaz aramaları
- Gömülü atıkların aranması ve çevre kirlenmelerinin belirlenmesi
-
Arkelojik Yapı Aramaları (Archeogeophysics)


B


A


ARAŞTIRMA PROJELERİ

Yürütücülüğünü Yaptığım Devam Eden Projeler ve Diğer Üniversitelerle Ortak Araştırmalar

Yürütücülüğünü Yaptığım Tamamlanan Projeler

  >>"Doğru akım özdirenç verilerinin 3B ters çözümü ile Köşk Höyük Arkeoljoik Alanının Araştırılması", TÜBİTAK Hızlı Proje, ÇAYDAG-106Y123,   2006-2007 (8 months).

  >>"Manyetotellürik yöntemde iki-boyutlu ters çözüm ve sabit kayma problemi", TÜBİTAK 1001 Projesi, YDABAG-101Y011, 2001-2002.

  >> "Yeraltı yapılarının iki-yönlü üç-elektrod dizilimi ile araştırılması", TÜBİTAK 1001 Projesi, YDABÇAG-553, 1998-1999.


YAYINLANAN MAKALE, TEKNİK RAPOR VD.

DERSLER - Lisans ve Lisansüstü

TEZLER- Lisans, Y.Lisans Doktora
 • Lisans Tezleri
  Danışmanlığımda yapılan birkaç "Lisans" tezi :
  • Doğru Akım Özdirenç Yönteminde 3B Modelleme, (T. Sansal, 2009)
  • Doğru akım özdirenç yönteminde sonlu elemanlar yöntemi ile iki-boyutlu düz çözüme topoğrafya etkisinin eklenmesi (E.Erdoğan, 2006)
  • Düşey Elektrik Sondajı Verilerinin Bir Boyutlu Ters Çözümü (F.Yakut, 2006)
 • Yüksek Lisans Tezleri
  Danışmanlığımda yapılan birkaç "Yüksek Lisans" tezi:
  • Doğru Akım Özdirenç ve Manyetotellürik Yöntemlerde Topoğrafyalı İki Boyutlu Düz Çözüm. (E. Erdoğan, 2008)
  • Sonlu Farklarda Üçgen Gridler Kullanarak Doğru Akım Özdirenç Ve Manyetotellürik İki-Boyutlu Ters Çözüme Topoğrafya Etkisinin Eklenmesi.(İ.Demirci, 2008)
  • Petrol Arama Amaçlı Ölçülen Manyetotellürik Verilerinin Sönümlü En Küçük Kareler ve Quasi-Newton Yöntemi ile İki-Boyutlu Melez Ters Çözümü. (Y.Dinçer, 2007)
 • Doktora Tezleri
  Danışmanlığımda devam eden "Doktora" tezi:
  • Delanuay Üçgenlemesi Yardımı İle Doğru Akım Özdirenç Verilerinin Üç-Boyutlu Topoğrafyalı Ters Çözümü. (N. Yıldırım Gündoğdu, Haziran,2008-devam ediyor

GELİŞTİRDİĞİM JEOFİZİK YAZILIMLARI
(Her program için "Kullanım Koşulları" anlaşmasının imzalanıp taranmış halinin bana e-posta ile gönderilmesi durumunda yazılım isteyen araştırmacılara açıktır.)
 • Doğru Akım Özdirenç 2B Modelleme ve Ters Çözüm Programı
  • DCR2D (Sürüm 1.0, Matlab 7.3): Doğru Akım Özdirenç yönteminde 2B modelleme yapan ve çok-elektrodlu alet ile ölçülen verilerin 2B ters çözümünü yapan bir yazılım paketi. MATLAB' da geliştirilmiştir ve grafik arayüzeyi vardır. Yazılımın kullanım klavuzu vardır.
 • Manyetotellürik &Radyo-Manyetotellürik Yöntemde 2B Modelleme ve Ters Çözüm
  • MT2D2 (Sürüm 1.0, Matlab 7.3) Manyetotellürik ve Radyo-Manyetotellürik yöntemlerde 2B modelleme ve ters çözüm yapan bir yazılım paketi. MATLAB' da geliştirilmiştir ve grafik arayüzeyi vardır. Yazılımın kullanım klavuzu vardır.
 • Radyo-Manyetotellürik ve Doğru Akım Özdirenç Verilerinin 2B Birleşik Ters Çözümü
  • RMTDC2D (Version 1.0 for Matlab 7.3) is a Matlab package for 2D modeling&inversion for dc resistivity data. The software and the manual is available. MATLAB' da geliştirilmiştir ve grafik arayüzeyi vardır. Yazılımın kullanım klavuzu vardır.

ÜYELİKLERİ

BAZI İLGİNÇ WEB SAYFALARI