Uluslararası Sempozyumlar

 

1. "Eğitimci Ali Suavi ve Galatasaray Lisesi'ndeki Uygulamaları", Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: 29 Ekim - 3 Kasım 1989 (Bu bildiri yayımlandı ).
2. "Batılılaşmanın Eğitim Kanadında Bir Modernist Aydın: M. T. Münif Paşa ve Eğitimci Kişiliği", Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu T.C. Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı, 25 - 27Aralık l989 (Bu bildiri yayımlandı).
3. "Manas Destanına Türk Aile Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım Denemesi" Manas Destanının 1000. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Kültür Bakanlığı ve İzzet Baysal Üniversitesi ortak organizasyonu, 29 - 30 Haziran 1995, Bolu, ( Bu Bildiri Fakülte Dergisi'nde yayımlandı).
4. Prof. Dr. İsmail DOĞAN, The Mofet Instıtute ve Beit Berl College'in İsrail'de, 27 Haziran - 1 Temmuz 1999 tarihleri arasında düzenlediği "The Third International Conference On Teacher Education, Almost 2000: Crises And Challenges In Teacher Education" adıl sempozuyuma bildiri ile katılmıştır. Bildiri konusu: " Global Values and Education: Turkish Experience = Küresel Değerler ve Eğitim: Türkiye Örneği".
5. "Aile Sosyolojisinin Malzemesi Olarak Türk Destanları: Türeyiş Oğuz Kağan ve Yaratılış Destanları" QAFQAZ Üniversitesi Filologiya Faqültesi, Baqi, Azerbaycan. 6-7 Mayıs 2004.
6. "Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerinde Bir Deneme, Uluslararası Üniversite Eğitim Kongresi/Fırst International Congress On Unıversity Education, Yirmibirinci Yüzyılda Üniversite Eğitimine Bakışlar/ Perspectives Education In The 21st Century. İstanbul Fatih Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2004.
7. "Oturum Başkanlığı", First International Congress On Unıversıty Education: Perspectıves On Unıversıty Educatıon In The 21St Century, Fatıh Unıversıty, İstanbul, Turkey; Gündem: "Öğrenme Yöntemleri İle İlgili Sorunlar", 28 Mayıs 2004, Saat:14-15.30.
8. "Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu", Values And Education/Değerler Eğitim Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Center For Values Education/Değerler Eğitimi Merkezi, 26-28 Kasım 2004.
9. "Yoksulluk ve Aile" Günümüzde Aile (Family In The World And In Turkey), Uluslararası Aile Sempozyumu/ International Smposium on Family, 12.-04 Aralık/ December 2005.
10. "Türk Dünyası ve Küresel Değerler", I. Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı, Kocaeli, 25-27 Kasım 2005.
11. “Modern Türk Düşüncesinde Osmanlının Balkanlardan Çekilişi Sorunu”, Sempozyum, Üsküp Köprü Dergisi, 11 Ekim 2006, Gostivar, Üsküp,
12. Oturum Başkan Başkanı olarak katkı: Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu,  İstanbul, Eresin Hotel, 1-3 Şubat 2008, Düzenleyen: Deniz Feneri Derneği.
13. “Dağların Kültürlere Yansıyan Ruhu: Ağrı Dağı’ndan Uludağ’a Toplumsal Bir Söylem Denemesi”, Türk Kültüründe Ağrı Dağı Uluslararası Sempozyumu, Iğdır, Nahçivan, 2008.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com