Uluslararası Konferanslar

1. Konferans Konusu: "Global Werte und bildung: Am Beispile der Türkei/ Küresel değerler ve Eğitim: Türkiye Örneği", Heidelberg Üniversitesi, 15.02.2005 Heidelberg, Almanya.
2.Konferans Konusu:"Tanzimat Dönemi, Aydınlar ve Batılılaşma" Heidelberg Üniversitesi, Almanya 16. 02. 2005 Heidelberg.
3. Konferans Konusu: "Modern Türk Düşüncesinde Osmanlının Balkanlardan Çekilişi Sorunu", Üsküp Köprü Dergisi ve Gönüllü Kuruluşlar Organizasyonu, Makedonya, GOSTİVAR, 11 Ekim 2006, Saat: 19-21.
4. Konferans Konusu: "Modern Türk Düşüncesinde Osmanlının Balkanlardan Çekilişi Sorunu", Makedonya, ÜSKÜP, 13 Ekim 2006, Saat: 20-22.
5. Konferans Konusu: “Dağların Kültürlere Yansıyan Ruhu: Ağrı Dağı’ndan Uludağ’a Toplumsal Bir Söylem Denemesi”,  Türk Kültüründe Ağrı Dağı Uluslararası Sempozyumu, Iğdır, Nahçivan 2008
6. Konferans Konusu: “Kentsel Değişimin Tanıkları Olarak Osmanlı Aydını Gözüyle İstanbul”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Uluslararası Kongresi, Ankara 2009
7. Konferans Konusu: “Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sosyalleşme ve Entegrasyon Sorunları”, “Groupement Des Entrepreneurs Franco-Turcs=Fransız - Türk İş Adamları Derneği, 18 Mayıs 2009, Paris, Fransa.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com