Ulusal Sempozyumlar

 

l."Türk Eğitiminde İntellect Sorunu", Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu: Eğitimde Nitelik Geliştirme, İstanbul Kültür Koleji Müdürlüğü Organizasyonu, 3 - 14 Nisan 1991 (Bu bildiri yayımlandı).
2. "Eğitimde İcraat Geleneği ve Mustafa Necati Örneği", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Kastamonu'da düzenlediği Mustafa Necati Sempozyumu, 9-11 Kasım 1991 (Bu bildiri yayımlandı).
3. "Sosyolojik Bir Malzeme Olarak Tezâkir", 100. Ölüm Yıldönümünde Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu, Ankara: 9-11 Haziran 1995 (Bu bildiri yayımlandı).
4. "Değişen Toplumda Eğitimin Yeni İşlevleri", Eğitimciler Birliği Sendikası'nın Düzenlediği, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Paneli"nde Sunuldu, Konya: 7. 9. 1996.
5. "Değişen Toplumda Gençlik ve Sorunları", Yeni Karamürsel Mağazası Genç Kulübü Organizasyonu, Yer: Milli Piyango Çekiliş Salonu, 26 Ekim 1996, Saat: 14.30.
6. "Kent Kültüründe Aydınlar ve Antep Örneği", Tarihte ve Günümüzde Antep Sempozyumu, 24-25 Mayıs 1996. Bu Bildiri, "Kent Kültüründe Aydınlar ve Antep Örneği", Başlığı İle İsmail Doğan'ın Değişen Türkiye'de Bilim ve Kültür 1997, Adlı Kitabında Yayımlandı, Bkz: s. 277-290.
7. Deniz Harp Okulu'nun İstanbul-Tuzla'da 5-6 Haziran 1997 Tarihinde Düzenlediği "21.Yüz Yılda Liderlik" Konulu Sempozyuma "Değişen Grup Yaşamı ve Liderlik" Başlıklı Bildiri İle Katıldı. (Bu bildiri yayımlandı).
8. Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Kaldera Holding ve Gençleri Evlendirme Vakfı'nın Konya'da 30 Ekim-1 Kasım 1998 Tarihlerinde Düzenlediği I. Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu'na Müzakereci Olarak Katılmıştır.
9. "Küresel Değerler ve Eğitim: Türkiye Örneği", Ankara: Eğitimde Yansımalar: V, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 1999, Başkent Öğretmen Evi, Ankara. (Bu bildiri yayımlandı).
10. "Liselerde Alan Seçmeli Program Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Ankara İl Merkezindeki Liseler Örneği", 2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Kültür Üniversitesi, 08.09.Haziran 2002. (Bu bildiri yayımlandı).
11. "Türk Futbolunda Şiddet", Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Futbolda Şiddet ve Önlenmesi Sempozyumu", Ankara, 7.8. Mayıs 2003.
12. "Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini", Yoksulluk Sempozyumu, Düzenleyen: Deniz Feneri Derneği, İstanbul, 31 Mayıs - 1 Haziran 2003.
13. "On Dokuzuncu Yüzyılda Bir İstanbul Hanımefendisinin Gezi Notları: Hüdâvendigâr Vilayetinde Bir Cevelân Kısmen Bir Cevelân", Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, Kırıkkale, 9- 10 Aralık 2004.
14. "Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu", Değerler Eğitimi Merkezi, Değerler ve Eğitimi/Values And Education, Uluslararası Sempozyum/International Symposium, İstanbul, 26-28 2004.
15. "Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Ahilik" Ahi Evrân-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi        12-13 Ekim 2004, Ahi Evran Kampusu, Kırşehir.
16. Çalıştaya Katkı: "Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 01.03. 2005.
17. Çalıştaya Katkı:"Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 41 Yıl Etkinliği, Ankara, 2-3 Mart 2006.
18. "Kentlilik ve futbol: Bursaspor'un Bursa ve Bursalılar için anlamı nedir?", "şiddet kültürü ve taraftarlık" semineri, Bursaspor Kulübünün Avrupa Birliği'nden aldığı destekle yürüttüğü, "futbolda şiddetin önlenmesi" projesi, Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 04.04. 2006.
19. "Ortak Akıl Toplantısı", TÜBİTAK ve Aile Araştırma kurumu, 26-28 Nisan 2006, Gebze, TÜSSİDE toplantı salonu.
20. Müzakereci Olarak Katkı: "Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu", Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Conrad Otel, 07.09.2006.
21. Müzakereci Olarak katkı: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü," Ulusal Şiddet Platformu", Ankara,  9.3.2005.
22. Müzakereci Olarak Katkı: " Yeni Bir çağın Eşiğinde, Eğitimde Yeni Arayışlar", 9. Abant Platformu, 1-3 Temmuz 2006 Erzurum
23. “İhmal İstismar ve Tacize Sosyolojik Yaklaşım”, MEB VE UNİCEF Organizasyonu, 7-9 Mayıs 2007, Van.
24. “Türk Ailesi ve Yoksulluk”, ESAM Organizasyonu, 1 Mayıs 2007.
25. “Bursa’da Erguvanların Toplumsal Çağrısı”, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 27 Nisan 2007.
26. “Atatürk Döneminde Eğitim” Türk İnkılâbına Bakışlar Sempozyumu, Ankara, 2008.
27. “Münif Paşa ve Batılılaşma”, Münif Paşa Sempozyumu, Gaziantep, 2008.
28. “1980 Sonrası 2000’li Yıllara Doğru Aydınımız”, Yüzyılların Akışı İçerisinde Münevverden Aydın’a Sempozyumu 17/18 Aralık 2010, Mardin.

29.Sempozyum: İsmail Doğan,  “1980 Sonrası İkibinli Yıllara Doğru Aydınımız”, Yüzyılların Akışı İçerisinde Münevverden Aydına Sempozyumu, Mardin Valiliği, 17 Aralık 2010.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com