Ulusal Konferanslar

1. Konferans Konusu: "Çocuk ve Toplumsal Çevre", Düzenleyen: Samsun İstiklal İlkokulu, 25. 2. 1990.
2. Konferans Konusu: "Eğitimci ve Kütüphaneci Münif Paşa". Düzenleyen: Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı. Yer ve Tarih: Milli Kütüphane Konferans Salonu, 25. 5. 1991. (Bu bildiri yayımlandı).
3. Konferans Konusu:  "Değişen Toplumda Gençlik ve Sorunları"; Yer ve Tarih: Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 16 Mayıs 1996.
4. Konferans Konusu: "Gençliğin İletişim Sorunları", Düzenleyen: Polatlı Anadolu Lisesi, Yer: Polatlı Halk Eğitim Merkezi Salonu, 15. 5. 1997, Saat: 15.00.
5. Konferans Konusu:  "Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye'de Kültür ve Eğitim Sorunu" konulu konferans 28.11. 1998 günü saat 20.00'de Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
6. Konferans Konusu:  "Sokaktaki Yabancı", Yer: Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Vakfı, Tarih: 5 Nisan 2000, Saat: 18.30.
7. Konferans Konusu: "Türkiye'de Sivil Toplum Sorunu", Ankara, Memurlar Vakfı, 22. 04, 2001.
8. Konferans Konusu: "Türkiye'de Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları", USEK (Ulusal Demokratik Sendikalar Konfederasyonu), 26.05.2001.
9. Konferans Konusu: "Estetik Vatandaşlık", Düzenleyen: Halk Sağlığı Okulu, Ankara, Keçiören Hastanesi, 6 Aralık 2003.
10. Konferans Konusu: "Kapalı Toplumların değişim Sorunu ve Estetik" Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 18 Mart 2004.
11. Konferans Konusu: "Bursalılık ve Bursacılık", Uludağ Rotary Kulübü, Bursa, 1 Temmuz 2004.
12. Konferans Konusu: "Liderlik ve Vizyon", Düzenleyen: Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 28 Eylül 2004.
13. Konferans Konusu: "Kamuoyundaki Polis İmajının Kültürel Arka Planı", Düzenleyen Trabzon Emniyet Müdürlüğü, 29 Eylül 2004.
14. Konferans Konusu: "Liderlik ve Ekip Çalışması", Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Kademe Amirlerine (Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları), Ankara, 1 Kasım 2004.
15. Konferans Konusu:  "Polis Meslek Etiği", Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapmakta olan Polis memuru rütbesindeki personel için, 08 Kasım 2004.
16. Konferans Konusu: "Değişen Toplum Kültürü ve Polis", İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapmakta olan Eğitim Şube Müdürü/vekilleri için., 02.12.2004.
17. Konferans Konusu: "Dilde Kirlenmenin Eğitimsel ve Kültürel Boyutu, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16 Aralık 2004, Eskişehir.
18. Konferans Konusu:  "Şiddet Kültürü", Server Vakfı Çarşamba Söyleşileri, Ankara 7. 03. 2007.
19. Konferans Konusu:  "Değişim Kültürü ve Gençlik", Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, 17 Aralık 2006, Eğirdir/ Isparta, 17 Aralık 2006.
20. Konferans Konusu:  "Değişim kültürü ve Gençlik", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 18 Aralık 2006 Isparta.
21. Konferans Konusu:  Değişen Türkiye ve Türk Ailesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 19.11.2009, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara.
22. Konferans Konusu:   Türk Ailesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akdeniz Üniversitesi, 17.05.2010, Antalya.

23.Konferans: İsmail Doğan, “Değişen Türkiye ve Türk Ailesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi, , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, 19.11.2009
24.Konferans: İsmail Doğan, “Türk Ailesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Akdeniz Üniversitesi, Düzenleyen: Fen- Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü,17.05.2010, Antalya.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com