Şura, Seminer, Panel, Çalıştay, Müzakere, Söyleşi

 

1. Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Devlet Bakanlığı tarafından 25-27 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde gerçekleştirilen III. Aile Şûrası'na, "Türk Ailesinde Çocuk Kültürünü Belirleyen Değerlerin Değişim Sorunu" başlıklı bir bildiri ile katılmıştır. (Bu bildiri yayımlandı).
2. "Çağdaş Lider Hangi Özellikleri Taşır ve Nasıl Liderlik Yapar?", RİLA, Rotary Gençler İçin Liderlik Semineri, 30 Ocak- 2 Şubat 2003.
3. "Öğretmenlerin Değişen Toplumdaki İletişim Sorunları", Diyarbakır Valiliği Vatandaşlık Seminer Günleri, 15-16 Nisan 2003 Diyarbakır.
4. "Doğal Bir Müzeyi Dünyaya Açmak Ya da Uludağ'ı Yeniden Keşfetmek", Bursa Defteri Paneli, 5 Nisan 2003, Bursa.
5. III. Din Şûrası, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 20-24 Eylül 2004.
6. Aile Şûrası, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 18-20 Mayıs 2004,
7. Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları Çalıştayı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 01.03.2005 Ankara.
8. Türk Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik, Panel, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23 Kasım 2004 Eskişehir.
9. "Şiddeti Önleme Platformu", Müzakereci olarak katkı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü, 9.03.2005/ Ankara.
10. Müzakereci olarak katkı: "Yeni Bir Çağın Eşiğinde Eğitimde Yeni Arayışlar" 9. Abant Platformu, "Müzakereci olarak katkı", 1-3 Temmuz 2005 Erzurum.
11. Müzakereci olarak katkı: Eğitim Bir-Sen Toplantısı, Başkent Öğretmen Evi, 24 Kasım 2005.
12. "Aile, Gençlik ve Şiddet", Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizler Semineri, Ankara, 22 Kasım 2006.
13. "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 42. Yıl, Ankara, 01-03 Mart 2007.
14. "İhmal, İstismar ve Taciz'e Sosyolojik Yaklaşım", Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF Organizasyonu, Van, 7-8-9 Mayıs 2007.
15. "Türk Ailesi ve Yoksulluk", ESAM Organizasyonu, Ankara, 1 Mayıs 2007, Saat: 17.00.
16. Panel: "Bursa'da Erguvanların Toplumsal Çağrısı", Erguvan Paneli, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21, Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 27 Nisan 2007, Saat: 15-45.
17. "Okul ve Şiddet Semineri", MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Yalova Esenköy'deki Organizasyonu, 6-10 Ağustos 2007.
18. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi..1-3 Mart 2008,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri  Fakültesi.
19. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla. Eğitim Fakültelerinde. Lisans Ve Lisanstüsü Eğitimin. İrdelenmesi Çalıştayı. 1-3 Mart 2009, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
20. Çalıştay: “Öğrenci Okul Kıyafetlerini Değerlendirme Çalıştayı”, , Milli Eğitim Bakanlığı, Başkent Öğretmenevi, 2009.
21. “Polis Kültürü” semineri, T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mayıs 2009.
22. Türkiye’nin Sosyal Sorunları, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
23. Çocuk Psikolojisi ve Etkili İletişim, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 2009.
24. Hizmetiçi Eğitim Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı, Yalova, 2009.

25. Panel: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü - Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, 07.04.2010, Ankara.
26. Panel: Türk Eğitiminde Söylem ve Gerçek, Dumlupınar Üniversitesi, 29.03.2010, Kütahya.
27. Çalıştay: Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı, 11.11.2010,Ankara.
28. Çalıştay: “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir ‘Profesyonel’ Olarak Öğretmen, 1-3 Mart 2010, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

29.Panel Konuşması: İsmail Doğan, “Atatürk Dönemi Toplum Yapısı (1920-1938)”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Projesi Tanıtma Paneli, Düzenleyen; Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Ocağı Konferans Salonu, Ankara, 07.04.2010.

30.Panel Konuşması: İsmail Doğan, “Türk Eğitiminde Söylem ve Gerçek”, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 29.03.2010.
31.Panel Konuşması: İsmail Doğan, “Şiddetin Post-Modern Kavşağındaki Hedef Kitle: Aile ve Çocuk”, “Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Paneli, Düzenleyen: Saadet Partisi Kadınlar Kolu, 08. 06. 2010, Ankara, İç Kale Oteli.

32.Çalıştay: “Öğrenci Okul Kıyafetlerini Değerlendirme Çalıştayı”nda Komisyon Başkanlığı,  29-30 Haziran 2009, Başkent Öğretmenevi.
33.Çalıştay: İsmail Doğan, “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı”’nda “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Konsuunda Farkındalık Artırılması ve Eğitimler ” Çalışma Grubu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 11-12 Kasım2009, Başkent Öğretmenevi, Ankara.
34.Çalıştay: Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1-3 Mart 2010.
35.Çalıştay: Şiddet ve Futbol Taraftarlığı”,  Futbolda 12. Adam Taraftar  Çalıştayı, Organize eden:   Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale, 29-30 Kasım 2010.

36.Seminer: İsmail Doğan, “Söylem ve Gerçeğin Gölgesindeki Türkiye”, Stratejik İletişim ve Algı Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı, 21-22 Ocak 2011, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası Tandoğan, Ankara,

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com