ÖZGEÇMİŞ/AUTOBIOGRAPHY/AUTOBIOGRAPHIE

 

PROF. DR. İSMAİL DOĞAN

Bursa doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bursa’da; Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi’nde yaptı.
Ankara Etlik Lisesi’nde üç yıl öğretmenlik sonrasında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve Dr.- Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı, “Türk Kültür ve Eğitimine Katkıları Açısından Mehmet Tahir Münif Paşa ve Ali Suavi Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma” adlı araştırması, belirtilen Tanzimat aydınları üzerinde, Cumhuriyet dönemindeki “ilk doktora tezi”dir.
İsmail Doğan, Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Üniversite Doçenti iken Nisan 2002’de aynı alanda Ankara Üniversitesi’nde Profesörlüğeyükseltilmiştir.
1992–2001 yılları arasında Polis Akademisi’nde lisans düzeyinde sosyoloji dersleri; Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde değişik dönem ve programlarda; 2002–2003 öğretim yılından 2006 yılına kadar da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermiştir. 2009-2010 Öğretim yılından itibaren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde “Türkiye’nin Sosyal Sorunları” adıyla yüksek lisans dersleri vermektedir.
Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (ESTT) Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. İsmail Doğan, aynı zamanda ESTT Anabilim Dalı Başkanı’dır.
Eğitim Sosyolojisi’nin temel sorunları arasında bulunan eğitim, aile,  toplumsal kültür, yabancılaşma, toplumsal tarih, iletişim, gençlik ve çocuk kültürü, Türk düşünce hayatının paradigma sorunları, demokrasi ve insan hakları, estetik ve etik sorunlar üzerinde araştırma ve incelemeleri; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunduğu bildiri ve makaleleri; radyo ve televizyon konuşmaları, konferans ve benzeri faaliyetleri bulunmaktadır. Genel Sosyoloji, Sosyolojinin Temel Kavramları ve Sorunları, Eğitim Sosyolojisi, Felsefe, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Aile Sosyolojisi, Türk Aile Sosyolojisi, Çocuk Kültürü, Bilgi Sosyolojisi, Türk Sosyologları, Türk Sosyolojisinde İdeolojik Sorunlar, Toplumsal Alt Kültür Olgusu, Vatandaşlık ve İnsan Hakları üniversitede vermekte olduğulisans ve lisansüstü derslerin bir kısmıdır.
Haziran 2010 tarihi itibariyle 200’ün üzerinde te’lif makale ve incelemesi ile 12’si Fransızca, 9’u da Osmanlıca’dan olmak üzere toplam 21 adet makale çevirisi ve 25 adet kitabı bulunmaktadır

 

İNGİLİZCE ÖZGEÇMİŞ
AUTOBIOGRAPHY
Prof. Dr. İsmail DOĞAN
“Educational Sociologist”

He vas born in Bursa 1954. He graduated primary, secondary education and high school in Bursa. He vas made master and Doctorate Ankara University.
He studied assistant and lecturer in Ondokuz Mayıs University Educational Faculty, after short time duties of teacher in Etlik High School in Ankara. He had “A Comparison Study Point Of View Turkish Culture snd Education, About Mehmet Tahir Münif Paşa And Ali Suavi”, in Ankara University Institutes Of Educational Sciences. This study is the first doctorate thesis about Ali Suavi and Münif Paşa in the Republic period.
He is still Professor in Ankara University Educational Faculty. He gave Sociology lessons in Police Academy between 1992-2001 years. While he vas university associate professor in Educational Sociology science department, promoted same area April 2002 in Ankara University.
He has got studies different area. For example; He has a lot of studies among the basic problem of educational sociology: Education, Family, sociological culture, alienation, sociological history, communication, youth and children culture, the problem of paradigm of Turkish thought life, democracy and human right, about the problem of aesthetic and ethic study and examination. He has an announcement and article that presented in national and international scientific assembly and radio and television speaking, conferences etc. He gives different lessons in bachelor’s degree, master and doctoral examinations in university. Some of them are General Sociology, Educational Sociology, Turkish Family Sociology, Children Culture, Information Sociology, Turkish Sociologists, Ideological Problems İn The Turkish Sociology, Sociological Subculture Fact.
Prof Dr. İsmail Doğan is still Educational Sociologist in Ankara University, Faculty of Educational Sciences. He has 22 books and over 190 article, 9-translation text from Ottoman Turkish and 12 François.
İsmail Doğan is married; Burak and Elif are his children.
FRANSIZCA ÖZGEÇMİŞ
AUTOBIOGRAPHIE
Professeur Dr. Ismail DOGAN
Sociologue D'éducation

 Né à Bursa en 1954, il a fait sa scolarité primaire, secondaire à Bursa et ses études universitaires à Ankara.
Après un cours séjour de professorat au lycée de Etlik à Ankara, il est devenu membre permanent de corps enseignant d'université au "19 Mayıs" à Samsun. Il est toujours enseignant à l'université d'Ankara à la Sociologie d'éducation. A partir de 1991-92 il dispense des cours de sociologie générale à l'académie de police. En 2002 il a fini par devenir professeur de sociologie de l'éducation à de l'université d'Ankara où il est toujours enseignant. Il considère les problèmes de la sociologie sous ses traits fondamentaux comme l'éducation, la famille, la société, la culture, l'aliénation, l'histoire sociale, communication, jeunesse, et il possède de nombreux articles et études sur la culture de la jeunesse entre autres des conférences de radio, de télévision, de conférences et il entretient des activités qui s'y rattachent. La sociologie générale, la sociologie d'éducation, la sociologie de la famille turque, la culture de l'enfance, la sociologie à proprement parler, les sociologues Turcs, l'infrastructures de la culture sociale.
Il est marié et père de deux enfants: Burak et Elif.

e-Mail: idogan@education.ankara.edu.tr
Web: http://education.ankara.edu.tr/~idogan/
L’Adresse: Ankara Universitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
06590 Cebeci / Ankara
Phone: Faculty: 0312 363 33 50 /3217
Fax: 0.312.3636145

 

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com