Makale ve İncelemeler

 

1. "Çevre Sorunları ve Üniversitelerimiz", Samsun: Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Şubat 1984, S.9.-18.
2. "Türk Şiirinde İntellect Sorunu", Ankara: Çağdaş Eğitim Dergisi, Eylül 1984, Sayı: 92, S.15 - 20.
3. "Bilim Politikası ve Sosyal Bilimler", Ankara: Eğitim ve Bilim Dergisi, Eylül, 1985, C.10,Sayı: 57, S.38 - 42.
4. "Yükseköğretimde Gençlik Sorunları ve Araştırmaları", Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara: Ağustos 1987, Sayı: 124, S. 31 - 37.
5. "Öğretmenler Günü Kutlamaları ve Bir Öğretmen Özeleştirisi", Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara: Şubat 1989, Yıl: 14,Sayı: 141, S. 37 - 40.
6. "Yaygın Din Eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı", Ankara: MEB., Din Öğretimi Dergisi, Ankara: Eylül 1989, Sayı: 20, S.106 -11.
7. "Siyasal Tutum Geliştirmede İki Tanzimat Aydını" , Ankara: İslâmi Araştırmalar Dergisi/ The Journal Of Islamic Research, C.3, Sayı: 4,Ekim 1989, S.200 - 207.
8. "Bir Eğitimci Olarak Ali Suavi (1839 - 1878) ve Türk Eğitimine Katkıları", Ankara: Milli Eğitim Dergisi, Aralık 1989, Sayı: 92, S.7 - 13.
9. "Toplumsal İlk Çevre Olarak Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen Etkisi", Ankara: Silahlı Kuvvetler Dergisi 1990, Sayı: 326, S. 120 - 137.
10. "Yenileşmeci Bir Osmanlı Aydını: Münif Paşa (1830-1910), Sesler, Nova Makedonja, 1991, S. 55-74.
11. "Osmanlıdaki Bilimsel Topluluklar Çevresinde Bizdeki Bilim Eğitimi Geleneği, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na Bazı Öneriler", Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi Bildirileri 11-1, Ankara, MEB Yay., 1993, S.157-174.
12. "Toplumsal İlk Çevre Olarak Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen Etkisi", Çağdaş Eğitim Dergisi, S. 159, S. 32 - 36. (Bu makale aynı derginin takip eden 60.sayısında, S.45'te devam ediyor).
13. "İbn-İ Haldun Bilgi Sosyolojisi Yapıyor mu?", Eğitim İletişim Yabancılaşma İçinde Samsun: 1990, S.33 - 36.
14. "Bilgi Toplumu ve Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen İşlevi", Ankara: Milli Eğitim Dergisi, 1990, Sayı: 98 - 99 - 100, S.26 - 30.
15. "Bilgi Toplumu ve Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen İşlevi", Ankara: Türkiye Aile Yıllığı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, 1991, S. 56-62.
16. "Batı'dan Yapılan İlk Pedagojik Tercüme: Muhâverât-I Hikemiye", Eğitim İletişim Yabancılaşma içinde, Samsun: 1990, S. 45 - 61.
17. "Tanzimat'ın Önde Gelen Eğitimcilerinden Münif Paşa ve Eğitimci Kişiliği", Milli Eğitim Dergisi, Ankara 1990, Sayı: 104, S. 62 - 64.
18. "Mehmet Akif'i Sanatı İle Değerlendirmek", Kültür Bakanlığı Milli Kültür Dergisi, Ankara: Aralık 1990, Sayı: 79, S.42 - 43.
19. "Bilgi Toplumu ve Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen İşlevi", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Türkiye Aile Yıllığı, Ankara 1990, S.56 - 62.
20. "Fuat Köprülü'nün Tevfik Fikret ve Ahlakı Adlı Eserine Sunuş", Eğitim İletişim Yabancılaşma İçinde, Samsun 1990, S.103 - 116.
21. "Ziya Paşa ve Emile Tercümesine Sunuş", Eğitim İletişim Yabancılaşma İçinde, Samsun,1990, S. 96 - 97.
22. "Altı Yaş Çocukları Üzerine", Ankara: Zaman Gazetesi, 5.10. 1987, S. 2.
23. "Tanzimat'ın 150. Yıldönümünde Bir Türk Aydını: Ali Suavi'yi Yeniden Tanımak", Milliyet Gazetesi, "Düşünenlerin Düşüncesi", 21. 05. 1989, S.8.
24. "Kalıp Yargı Geleneği, Azınlıklar Eğitimi ve Bulgar İhtilali", Dizi yazı, Bursa Hâkimiyet Gazetesi, Başlama: 14 Ağustos 1990, Sayı: 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6073, S.3.
25. "Türk Ailesi ve Eğitim İhtiyacı - Turkısh Family Structure And The Need For Educatıon" İslami Araştırmalar Dergisi / The Journal Of Islamic Research, Ankara: 1991, Sayı: 2, C.5, S. 94 - 106.
26. "Ali Suavi, Azınlıklar Eğitimi ve Galatasaray Lisesi Örneği", Ankara: Milli Eğitim Dergisi, Kasım - Aralık 1991, Sayı: 31, 94 - 96.
27. "Aile Kavramının Alanı", Türk Aile Ansiklopedisi, 1991, C.1, S. 22 - 23.
28. "Çocuk Eğitiminde İlk Pedagojik Gelişme: Emile", Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara: 1991, C.1, S.256 - 260.
29. "Çocukta Cinsel Gelişme ve Cinsel Eğitim", (Hüseyin Dindar İle Ortak), Türk Aile Ansiklopedisi, 1991, C.1, S.279 - 283.
30. "Aile Eğitimi", Türk Aile Ansiklopedisi, 1991, C.2, S. 425 - 430.
31."Evlilik Dışı Beraberlik: Birlikte Yaşama", Türk Aile Ansiklopedisi, L991, C.2, S. 523-527.
32. "Gençlik ve Gençlik Sorunları", Türk Aile Ansiklopedisi, 1991,C.2, S.562 - 575.
33. "Terbiye (Eğitim) Alan ve Sınırları", Türk Aile Ansiklopedisi, 1991, C.3, S.992 -S. 1000.
34. "Yabancılaşma: Kültürde ve Ailede", Türk Aile Ansiklopedisi, 1991, C.3, S.1054 - 1063.
35. "Türkçülük Düşüncesinin Önderi Ali Suavi ve Bazı Kalıp Yargılar", Ankara: Kültür Bakanlığı, Milli Kültür Dergisi, Mayıs 1991, Sayı: 84, S.1 - 2.
36. "Münif Paşa", Milli Kültür Dergisi, 1991, Sayı: 81, S. 54 - 55.
37."Batılılaşmanın Eğitim Kanadında Bir Modernist Aydın", Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., Toplantı Bildirileri Dizisi, No: 5, 1991,S. 409 - 427.
38. "Eğitimde İcraat Geleneği ve Mustafa Necati Örneği", Kastamonu: Mustafa Necati Sempozyumu, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Yay., No: 6., 1991,S. 108 - 119.
39. "Yenileşmeci Bir Osmanlı Aydını", Sesler, Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Mart-Nisan 1991, S. 55 - 74.
40. "Türk Eğitiminde İntellect Sorunu", İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, Eğitimde Arayışlar 1. Kongresi, Eğitimde Nitelik Geliştirme Bildiri Metinleri, 1991, S. 109 - 112.
41. "Kültür Hayatımız ve Bazı Belirleyicileri" Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, 1991, 1991, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, 1992, S. 76 - 86.
42. "Tanzimat Döneminde Azınlıklar Eğitimi ve Bazı Tespitler", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1992, C. 24, Sayı: 2, S.461 - 471.
43. "Batılılaşma ve Eğitim", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1993, C. 25, S. 2, S. 713 - 728.
44. "Osmanlı'daki Bilimsel Topluluklar Çevresinde Bizdeki Bilim Eğitimi, Bilim ve Teknoloji Kuruluna Bazı Öneriler", Ankara: MEB, Din Öğretimi Dergisi, Mart-Nisan 1992, S. 95- 12.
45. "Tanzimat Sonrası Sosyo-Kültürel Değişmeler ve Türk Ailesi", Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Aralık 1992, C.1, S. 162 - 176.
46. "Tanzimat'ın İki Ucuna Takılanlar", İstanbul: Yedi İklim Dergisi, Şubat 1993, Sayı: 35, S.102 - 109.
47. "Türkiye'de Bilim Eğitimi ve Türk Bilim Politikası", İzmir: 1. Eğitim Kongresi Bildirileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Aralık 1993, S.233 - 238.
48. "Osmanlı'daki Bilimsel Topluluklar Çevresinde Bizdeki Bilim Eğitimi Geleneği , Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuruluna Bazı Öneriler", Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi'ne Sunulan Bildiriler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 24-28 Eylül 1990, Eğitim Programları ve Öğretim Bildiriler II - I, MEB Yay., 1993,S. 157 - 173.
49. "Eğitimci Ali Suavi ve Galatasaray Lisesindeki Uygulamaları", Tanzimat'ın 15O. Yıldönümü Uluslararası Bildirileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, S. 515 - 538.
50. "Ankara Yüksel Caddesinde Bir Gençlik Altkültürü", Kültür Bakanlığı, Kültür Gençlik Dergisi, Ankara: Temmuz - Ağustos 1993,Sayı: 24, S. 4 - 9.
51. "Egemenlik Kavramının Atatürk Düşüncesinde Ortaya Çıkan Toplumsal Boyutu", Kültür Bakanlığı, Kültür Gençlik Dergisi, Ankara, Kasım - Aralık 1993, Sayı: 26, S. 18 - 22.
52. "Bilgi Toplumu: Uzun İnce Bir Yol: MEB, Milli Eğitim Dergisi, 7O.Yıl Özel Sayısı Ankara: Aralık 1993, Sayı: 125, S. 46 - 52.
53. "Hoca Ahmed Yesevî Düşüncesinde Ortaya Çıkan Toplumsal Mesajlar", Ankara: Kültür Bakanlığı, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, 1993, C. 2, S. 5, S. 40 - 46.
54. "Bir Altkültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği", Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Dergisi, C. 27, S. 1, S.145 - 163. 55; "Bir Altkültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 1,S.107-129.
56. "Osmanlı Bilimsel Topluluklarının Türkiye'deki Bilim Eğitimine Etkileri", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 1, S.131 - 149.
57. "Hoca Ahmed Yesevi'ye Armağan Nedeniyle", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt. 26, Sayı: 1, S. 9 - 14.
58. "Bursa'da Toplumsal Hayat: Tarihte ve Günümüzde", Bursa 2000 Gazetesi, "Dizi Yazılar", 11-12-13- 14 Eylül 1994.
59. "Üniversite, Bir Dekan Anlatıyor" Adlı Kitap Üzerinde Bir Değerlendirme: Hazine Koruyuculuğu Ya da Üniversiteli Olmak," Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Temmuz 1995, " Forum ", S. 96 - 98.
60. "Türklerde Destan Kültürü ve Manas Örneği", Ankara: Kültür Bakanlığı Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, Ağustos 1995, C.3, S. 9, S. 37 - 44.
61. "Bilginin Toplumsallığı Sorunu", Yeni Türkiye Dergisi, Ankara: Eylül - Ekim 1995, Sayı: 6, S. 48 - 55.
62. "Dergiciliğimiz", Türk Yurdu Dergisi, Eylül 1994, Cilt 14, Sayı: 85, S. 61 - 62.
63. "Liselerdeki Şiddetin Yeni Ortakları Kimler?", Yeniyüzyıl, 3. 5. 1995, S. 15.
64. "Okulsuz Toplum ve İvan İllich'in Kehaneti", Yeniyüzyıl, 24.11. 1995, S. 14.
65. "Şiddetin Sınırlarını Kestirmek Çok Zor", Yeniyüzyıl, 14 Ocak 1996, 14.
66. "Sarah Musa ve Diğerlerinin Hakkını Kim Koruyacak?", Yeniyüzyıl, 4.2.1996, S.20.
67. "Gençleri Anlamak Aslında Hiç De Zor Değil!", Yeniyüzyıl, 16. 3. 1996, S. 20.
68. "Manas Destanına Türk Aile Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım Denemesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1997, C.28, S.2, S. 229- 247.
69. "Sosyolojik Bir Malzeme Olarak Tezâkir", Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu'nda Sunulan Bildiri, Sosyoloji, Kavram ve Sorunlar 1996 İçinde, S. 281 - 295.
70. "Bilgi Toplumu Uzun İnce Bir Yol / Information Society: A Long Narrow Path" Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1996, Cilt 27, Sayı: 1, S, 97 - 111.
71. "Türkiye Popüler Kültüre Teslim Oldu", Yeniyüzyıl Gazetesi, İstanbul: 4.6.1996, Perspektif, S. 18.
72."Popüler Kültürün Kurbanları Olmayın", Yeniyüzyıl Gazetesi, 21. 6,1996,"Perspektif", S.20.
73. "Bursaspor'un Olası Şampiyonluğu", Bursa 2000 Gazetesi, 27. 9. 1996, S.17.
74. "Türkiye Gerçekten Cinnet Geçiriyor", Yeni Yüzyıl Gazetesi, "Perspektif", 26. 11. 1996, S.20.
75. "Temiz Toplum Çağrısının Muhatabı Kim?", Yeni Yüzyıl Gazetesi, "Perspektif", 7. 1. 1997, S. 20.
76. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Ulusal İlk Rapor, Ankara: 1999, 68 S.
77. "Değişen Toplumda Birey ve Liderlik", Yeniyüzyıl, 14. 6. 1997, S. 17.
78. "Sosyolojik Bir Malzeme Olarak TezâKir", Ahmet Cevdet Paşa: Vefatının 100. Yılına Armağan, Ankara: 1997, S. 305 - 311.
79. "Değişen Grup Yaşamı ve Liderlik", Yirmi Birinci Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Deniz Harp Okulu, Haziran 1997, Cilt: 2, S. 227-247.
80. "Hazine Koruyuculuğu Ya da Üniversiteli Olmak", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, C. 27., S. 2., S. 551-560.
81. "Eğitimde Müdahale ve Yönlendirme Üzerine", Ankara: Bizim Anadolu, 8 Eylül 1997, S. 6.
82. "Derin Türkiye'nin Çağdaş Sözcüleri: Anadolu Kaplanları", Ankara: Bizim Anadolu, 15 Eylül 1997, S. 6.
83. "Hikmet Toplumundan Slogan Toplumuna", Ankara: Bizim Anadolu, 22 Eylül 1997, S. 6.
84."Bilginin Toplumsallığı Sorunu", A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.28, Sayı: 1, Ocak 1995, S. 31-45.
85. "Sosyolojik Bir Malzeme Olarak Tezâkir", A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Ocak 1996, C. 29, Sayı: 1, S. 15-31.
86. "Yeni Bir Eğitim Ortamı Olarak Aile", Kadın ve Aile, İstanbul: Ekim 1997, Sayı: 150, S. 36-38.
87. "Sivil Toplum: 'Ondan Bizde De Var' ", İstanbul: İlim ve Sanat Dergisi, Sayı: 46-47, S. 13-20.
88. "Eğitim Sosyolojisinin Bir Problemi Olarak Eşitsizlik", İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu'na Armağan, 1998, S. 53-63.
89. "Türk Ailesinde Çocuk Kültürünü Belirleyen Geleneksel Değerlerin Değişim Sorunu", III. Aile Şûrâsı Tebliğleri, Ankara: Devlet Bakanlığı, Aile Araştırma Kurumu Yay., Mayıs 1998, S. 544-565.
90.  "Vizyon ve Geometri", Yeni Yüzyıl Gazetesi, 22.5.1998,S. 19.
91.  "Değişimin Medyatik Yorumu", Sağduyu, 28.5.1998, S. 12.
92. "Çağdaş Masalcılar ve Bir Örnek: Beyaz Show", Sağduyu, 4.6.1998, S.12.
93.  "Aile Şûrasının Ardından", Sağduyu, 11.6.1998, S. 12.
94.  "Aile Çöküyor İddiaları", 18.6.1998, Sağduyu, 18.6.1998, S. 12.
95.  "Ataköylü Gençler", Sağduyu, 25.6.1998, S. 12.
96. "Hikmet Toplumundan Slogan Toplumuna", Sağduyu, 2.7.1998, S. 12.
97.  "Kültür Erozyonu Dedikleri", 22. 5. 1998, Yeniyüzyıl, S. 19.
98. "Yok Birbirlerinden Farkı", Yeniyüzyıl, 5. 11. 1998, S. 17.
99. "Vizyon ve Geometri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Ankara: Sayı:15, Yaz 1998, S. 371-373.
100. "Türk Futbolunda Potansiyel İstanbul Ruhu ve Şiddet", Düşünen Siyaset Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 2, Mart 1999, S. 73 - 86.
101. "Kadın Toplumsallığında Tarih ve Gelenek", Düşünen Siyaset Dergisi, Haziran 1999, Sayı: 5, S. 27 - 36.
102. "Demokrasi ve Erdem İlişkisi: Türkiye Örneği", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 1, S. 75 - 99.
103. "Sivil Toplumun Kültür Temelleri", Polis Bilimleri Dergisi/ Turkish Journal Of Police Studies, Ankara: Cilt: 1, Sayı: 4, 1999, S. 133-146.
104. "Eğitimde Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerinde Bir Deneme", Kamu Yönetiminde Kalite İkinci Ulusal Kongresi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yay., Eylül 1999, S. 197-208.
105. "Küresel Değerler ve Eğitim: Türkiye Örneği", Ankara: Eğitimde Yansımalar: V, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 1999, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yay. No:3, S. 42 -58.
106. "Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir Deneme", Ankara: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Güz 1999, Sayı: 20, S. 503-519.
107. "Sosyolojik Düşüncenin Osmanlıdaki Kaynakları: "Ulûm-I İktisadiye ve İçtimaiye Dergisi Örneği", Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 32, S. 1, 1999, S. 49-82.
108. "Osmanlı Ailesinin Sosyolojik Evreleri: Kuruluş, Klasik ve Yenileşme Dönemleri", Ankara: Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ocak, 2000, C. 5, "Toplum", S. 371-396.
109. "Yirminci Yüzyılın Bağlamı: Okuyanlar ve Yazanlar", Düşünen Siyaset, Mart-Nisan 2000, S. 13, S. 45-54.
110. "Çocuk Haklarının Sosyolojik Evriminden Dünya ve Türkiye İçin Çıkan Sonuçlar", 1. İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul, İstanbul Çocuk Vakfı Yayınları, 2000, S.35-72.
111. "Kamuoyundaki Polis İmajının Kültürel Arkaplanı", Ankara, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Haziran 2001, S. 737-748.
112. "Geleneksel Kent Kültürümüzde Sosyolojik Arka Plan: Mahalle, Sokak, Ev", Anayurttan Ata Yurda Türk Dünyası, Ankara Kültür Bakanlığı Yay., 2001, Sayı: 21, Yıl: 9, S. 30-41.
113. "Çocuk Hakları Açısından Türkiye'de Çocuk Olgusu", Ankara: Millî Eğitim Dergisi, Temmuz-Ağustos- Eylül 2001, Sayı: 151, S. 54-64.
114. "Kent ve Kentlilik ve Bir de Merhaba", Kent Gazetesi, 24-02-03, S. 14.
115. "Siz Hangi Bursa'ya Aitsiniz", Kent Gazetesi,02-03-03, S.7.
116. "Bursa Ateşi ve Bursa Sendromu", Kent Gazetesi, 09-03-03, S.7.
117."Hüdavendigâr Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan", Kent Gazetesi, 23-03-03, S. 6.
118. "Doğal Bir Müzeyi Dünyaya Açmak Ya da Uludağ Yeniden Keşfetmek", Kent Gazetesi, Mart 2003, S. 11-17.
119. "Tanık Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı Ya da Paris İle Bağdat Arası", Kent Gazetesi, 30-03-03, S.6.
120. "Paris İle Bağdat Arasında", Kent Gazetesi, 01-04-03, S. 9.
121."Bir İstanbul Hanımefendisinin Bursa Seyahati", Kent Gazetesi, 06-04-03, S. 6.
122. "Doğal Bir Müzeyi Dünyaya Açmak Ya da Uludağ'ı Yeniden Keşfetmek", Kent Gazetesi, Bursa, Mart 2003, S.11-17.
123. "Okurdan Okura Yol Vardır", Kent Gazetesi, 13-04-03, S. 6.
124. "Hasankeyf'teki Yeni Hayat", Kent Gazetesi, 20-04-03, S. 6.
125. "Dağların Kentlerde Gezinen Ruhu", Kent Gazetesi, 27-04-03, S. 6.
126. "Bursa'nın Uludağ'a Benzeyen Ruhu", Kent Gazetesi, 04-05-03, S. 6.
127. "Doğal Bir Müzeyi Dünyaya Açmak Ya da Uludağ'ı Yeniden Keşfetmek", Kent Gazetesi, 11.05.03, S. 6.
128. "Futbol ve Şiddet", Kent Gazetesi, 18-05-03, S. 6.
129. "Türk Futbolunda Potansiyel İstanbul Ruhu ve Şiddet", Kent Gazetesi, 25-05-03, S. 6.
130. "Bursa'nın Mevsimi Mayıstır Ya da Hayatımızın En Uzun Mayısı", Kent Gazetesi, 01-06-03, S. 6.
131. "Yoksulluk Kültürü ve Türkiye Gerçeği", Kent Gazetesi, 08-06-03, S.6.
132. "Siyasal Himayenin Öncelikli Kurumu", Kent Gazetesi, 15-06-03, S.6.
133."Kendi Yağıyla Kavrulan Kentler Ya da Barajlar ve Üniversiteler", Kent Gazetesi, 22-06-03, S.6.
134. "Bademli Köyü'nden La Village Badhemly'ye", Kent Gazetesi, 29-06-03, S.6.
135. Bademli Köyü'nden La Village Badhemly'ye, "Kirizmanın Üstüne Oturanlar", Kent Gazetesi, 6. 07,2003, S.6.
136. "Hoş Geldin Hagi", Kent Gazetesi, 13.7.2003, S.6.
137. "Çıkmaz Sokaklardan Çıkarılması Gerekenler", Kent Gazetesi, 20.07.003, S. 6.
138. "Sokaklar ve Estetik Vatandaşlık", Kent Gazetesi, 27.07.2003, S. 6.
139. "Eğlence Kültürümüz", Kent Gazetesi, 3.08.2003, S. 6.
140. "Eğlence Kültürümüz 2, Kent Gazetesi, 10.08.2003, S. 6.
141. "Bursa'da Futbol Vizyonu Ya da Bursaspor'un Güncel Yorumu", Kent Gazetesi, 17.08. 2003, S. 6.
142. "Kamberlerin Makûs Talihi", Kent Gazetesi, 24. 08,2003, S. 6.
143. " 'Kıbrıslı Türk' Sendromu", Kent Gazetesi, 31.08.2003, S. 6.
144. "Demokrasi Havarilerinin Çöl Tuzakları" Kent Gazetesi, 7. 09,2003, S.6.
145. "'Başkası Düşüncesinde" Bize Yakın Olanlar", Kent Gazetesi, 14.09.2003, S.6.
146. "Siyasal Söylemin Çağdaş Masalı: 'Konuşan Türkiye', Kent Gazetesi, 21.09.2003, S.6.
147. "Sosyolojik Düşüncenin Osmanlı'daki Kaynakları: Ulûm-I İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası" Örneği, Ankara: X. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 2002, 3. Cilt II. Kısım, S. 661-691.
148. "Yeni Bir Uygarlık Eğilimi Olarak Batılılaşma ve Aydınlar", Düşünen Siyaset, Nisan 2003, Sayı: 17, S. 41-64.
149. "Liselerde Alan Seçmeli Program Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme", Ankara İl Merkezindeki Liseler Örneği, 2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 08. 09 Haziran 2002, Bildiriler, İstanbul Kültür Üniv. Yayınları, No: 25, S. 219-252.
150. "Korumacılığın Geleneksel Kent Kültüründen Çıkarması Gereken Dersler", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2003, Cilt:35, Sayı:1-2, S. 15-23.
151. "Eğitimin Toplumsal Temelleri", Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: Pegem A Yayıncılık, Eylül 2002, S. 143-176.
152. "Ali Suavi'nin Azınlıklar Eğitimi ve Ermeni Uygulamasına İlişkin Bazı Tespitleri", Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Hazırlayanlar: İdris Bal/Mustafa Cufalı, Ankara: Nobel Yayınevi, 2003, S. 139-148.
153. "Orta Öğretim Ders Kitaplarında Etik Sorunu ve Bir Örnek: "Lise Sosyoloji Ders Kitabı", Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara: Yıl: 28, Sayı: 295, S.8-19.
154. "Ergenlerin Anlaşılmasına Doğru", Diyanet Avrupa Dergisi, Eylül 2003, Sayı: 53, S. 18-19.
155. "Üniversite Ders Kitaplarında Etik Sorunu ve Bir Örnek: Sosyolojiye Giriş", Toplum ve Bilim, 97 Yaz 2003, S. 325-343.
156. "Eylül ve Bursa", Kent Gazetesi, 28.09.2003, S. 6.
157. "Sokaktaki Yabancıya Hayır Deme Ya da Türkçe'ye Sahip Çıkma Kolaylığı", Kent Gazetesi, 05.10.2003, S. 6.
158. "Piyanist ve Yahudi", Kent Gazetesi, 12.10. 2003, S. 6.
159. " Bursa Yahudileri", Kent Gazetesi, 19. 10,2003, S. 6.
160. "GAP'ın Üç Fotoğrafı", Kent Gazetesi,26.10.2003, S. 6.
161. "GAP Geleceğini Arıyor", Kent Gazetesi, 02.11. 2003, S. 6.
162."Kapalı Toplumları Değişim Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme: Güneydoğu Örneği", III. GAP ve Sanayi Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, S. 225-235.
163. "Tekstil ve Bursa", Kent Gazetesi, 09.11. 2003, S. 6.
164. "Kriz ve Kadın", Kent Gazetesi, 16.11. 2003, S. 6.
165. ""Güle Güle Hagi", Kent Gazetesi, 23.11. 2003, S. 6.
166. "Ramazan ve Bayram", Kent Gazetesi, 25.11. 2003, S. 6.
167. "Dallas Ahlakı", Kent Gazetesi, 30.11. 2003, S. 6.
168. "Bursa'nın Aşina Semtleri ve Bir Çağrı", Kent Gazetesi, 07.12. 2003, S. 6.
169. "Sanayileşme ve Ergenlik", Diyanet Dergisi, Ankara, Kasım 2003, Sayı: 155, S. 28-30.
170. "Bademli Köyünden "La Village Badhemly"ye", Bursa Defteri, Bursa, Eylül 2003, S. 19, s. 120-124.
171. "Muradiye'nin Çağrısı", Kent Gazetesi, 14.12.2003, S.6.
172. "Bursalılık ve Bursacılık", Kent Gazetesi, 21.12.2003, S.6.
173. "Hülya Avşar ve Bütün Kadınlar", Kent Gazetesi, 28.12.2003, S.6.
174. "Engelliler Gerçeği ve Toplum", Kent Gazetesi, 04.01.2004, S.6.
175. "Şehir ve Kar", Kent Gazetesi, 11.01.2004, S.6.
176. "Elena'nın Gözyaşları", Kent Gazetesi, 18.01.2004, S.6.
177. "Muradiyeli Cafer", Kent Gazetesi, 25.01.2004, S.6.
178. "Sokaktaki Yabancıya Hayır Deme Ya da Türkçe'ye Sahip Çıkma Kolaylığı, Türk Dili, S.623, Kasım 2003.
179. "Tatil ve Ödev", Kent Gazetesi, 01.02.2004, S. 6.
180. "Neden İntihar Ediyorlar?", Kent Gazetesi, 08.02.2004, S.6.
181. "Şöyle Bir Bursa", Kent Gazetesi, 15.02.2004, S.6.
182. "Şöyle Bir Bursa", Kent Gazetesi, 15.02.2004, S. 6
183. "Uzaydan Türkiye", Kent Gazetesi, 22.02.2004, S. 6.
184. "Kente Veda", Kent Gazetesi, 29.02.2004, S.6.
185. "Neden İntihar Ediyorlar, Eksik Olan Nedir?", Diyanet Aylık Dergi, S.160, S. 16-18.
186. "Eğlence Kültürümüz", Diyanet Aylık Dergi, S.162, Haziran, 2004, S. 47-48.
187. "Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini", Yoksulluk, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, C.1, S. 80-90, İstanbul, 2003.
188. "Aile Sosyolojisinin Malzemesi Olarak Türk Destanları: Yaratılış, Oğuz Kağan ve Manas Örnekleri", Türk Destanlarının Edebi Geçmişi: Türk Destanları/ Uluslararası Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi Filoloji Fakültesi Bakü, 2004, İçinde, S. 202-217.
189. "Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini", IV. Aile Şûrası, Aile ve Yoksulluk Bildirileri, 18-24 Mayıs Ankara, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Editör: Rahime Beder Şen, 2004, İçinde, S. 109-120.
190. "Türklerde Aile", Türk Tarihi ve Kültürü İçinde Editör: Cemil Öztürk, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Eylül 2004, S. 267-285.
191. "Demokrasi ve İnsan Hakları", Eğitim Kurumları Yönetici Adayları Seçme Sınavlarına Hazırlık ve Yetiştirme El Kitabı, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Nisan 2004, S. 160-206.
192. "Eğitim Reformu Söylemi" Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi", Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, Ankara, Ocak, 2005, Yıl:1, S.2, S.11-14.
193. "Futbol ve Şiddet", Diyanet Aylık Dergi, Sayı 170, Şubat 2005, s. 25-28.
194. 195. "Şehir ve Çocuk ya da Yeni Kentin Hormonlu Çocukları", İstanbul, Anlayış Dergisi, Ocak 2006, s. 58-59.
195. "Futbol Küresel Bir Değerdir", Genç Yaklaşım, Mayıs 2006, s. 37-39.
196. "Türk Ailesinin Tarih ve Gelenek Etkisinde Belirlenen Sosyolojik Yapısı", XIV. Türk Tarih Kongresi'ne Sunulan Bildiriler, Ankara, Türk tarih Kurumu Yayınları, II: Kısım, Cilt I, s. 639-663.
197. "Yoksulluk ve Aile", Günümüzde Aile, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007, s. 373-393.
198. "Bursa'da Emir Sultanlar ve Erguvanların Toplumsal Çağrısı", Emir Sultan ve Erguvan, "Toplumsal Bir Çağrı", Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Nisan 2007, s. 105-116.
199. "Çocuk Eğitim ve Gelişimi Açısından Görsel Yayınlar", Türkiye Üçüncü Dini Yayınlar Kongresi, Tebliğler-Müzakereler,  28-30 Ekim 2005, Ankara, 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s. 207-223.
200. "Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu", Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2004,  İstanbul 2007, s. 615-634.
201. “Müzakere metni”, Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslam, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara 20-21 Aralık 2003, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005, s. 2001-210.
202. Müzakere metni: "Hac Olayının Toplumsal Boyutu", Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu, 7-9 Temmuz 2006, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Mayıs 2007, s. 470-473.
203. "Türkiye'de Eğitim Sosyolojisi", Türkiye'de Eğitim Bilimleri: Bir Bilânço Denemesi, Editörler: Prof. Dr. Muhsin Hesapçıoğlu, Alparslan Durmuş, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006, s. 255-274.
204. “Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine Toplumsal Miras” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
205. “Çağdaş Bir lider Olarak” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
206. “Türk Toplum Yapısının Ana Öğeleri: Aile” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
207. “Yabancılar Gözüyle Atatürk Dönemi ve Türk Toplum Yapısı” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
208. “Yapısal Değişim ve Politika İlişkisi, Yatay ve Dikey Eğilimler” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
209. “Türk Topum Yapısıyla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
210. “Cumhuriyetin Devraldığı Eğitim Mirası” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
211. “Atatürk’ün Eğitim Vizyonu” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
212. “Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Yasası” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
213. “Yabancı Eğitimcilerin Dönem Eğitimine Katkıları” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
214. “Bir İcraat Adamı: Mustafa Necati  (1925-1929)” Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
215. “Eğitim İncelemeleri Üzerinde Bir Değerlendirme: Kişiler, Eserler, Etkinlikler” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
216. “Zeytindağı’ndan Çankaya’ya Cumhuriyet Dönemi Türk  Kültürü, Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
217. “Üniversiteleri Bölmek”, Radikal Gazetesi, “Yorum”, 21. 04. 2009, s. 15
218. “Eğitime Milli Bakan Olmak” , Radikal Gazetesi, “Yorum”, 30. 05. 2009, s. 15.

219. “Demokrasi Bizde Zaten Var”, Habertürk Gazetesi, 15.10.2010, s. 24.
İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com