Lisansüstü Dersler

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA VERİLEN DERSLER

YÜKSEK LİSANS
A. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

l. Türk Aile Sosyolojisi
2. Eğitim Sosyolojisinde Geleneksel ve Güncel Sorunlar
3. Eğitimde İntellect Sorunu
4. Toplumsal Alt Kültürler ve Eğitim
5. Cumhuriyetin Erken Döneminde Toplum ve Eğitim Sorunları


B. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1.Türk Aile Sosyolojisi
2. Çocuk Kültüründe Güncel Eğilimler
3. Seyahatnamelerde Kültür ve Eğitim
4.Toplumsal Alt Kültür Olgusu ve Eğitim
5. Kurum Kültürü ve Eğitim
6. Eğitim Sosyolojisi Semineri
7. Eğitim Sosyolojisinde Araştırma Sorunları
8. Eğitim Sosyolojisinde Güncel Sorunlar


DOKTORA
1. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1. Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Evrimi
2. Bilim Eğitiminde Yeni Eğilimler.
3. Eğitim Sosyolojisinde Geleneksel ve Güncel Sorunlar.
4. Türk Sosyolojisinde İdeolojik Sorunlar

2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
1.Eğitim Sosyolojisinde Geleneksel ve Güncel Sorunlar
2. Eğitimde Yeni Kuramlar ve Yeni Eğilimler
3. Küresel Değerler ve Eğitim
4. Eğitim Sosyolojisi Semineri
5. Sivil Toplum Sorunsalı
6. Türk Sosyolojisinde İdeolojik sorunlar.

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

  1. Toplumsal Yapı ve Eğitim
  2. Eğitim Sosyolojisi Araştırmalarında Etki Sorunlar
  3. Türk Toplum Yapısı ve Eğitim

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans:
Türkiye’nin Sosyal Sorunları, 2010-2011ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (2004–2005/ 2005-2006/2006-2007 Öğretim Yılı).

Tezsiz Yüksek Lisans
1. Vatandaşlık ve Demokrasi.
2. Eğitim Sosyolojisinde Geleneksel Sorunlar.
3. Eğitim Sosyolojisinde Güncel Sorunlar.

 

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com