Kongreler (Ulusal ve Uluslararası)

 

1. "Osmanlı'daki Bilimsel Topluluklar Çevresinde Gelişen Bizdeki Bilim Eğitimi Geleneği, Bilim ve Teknoloji Kuruluna Bazı Öneriler" I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 24 - 28 Eylül 1989 (Bu bildiri yayımlandı).
2. "Türkiye'de Bilim Eğitimi ve Türk Bilim Politikası", 1.Ulusal Eğitim Kongresi, İzmir, Buca Eğitim Fakültesi, 25 - 27 Kasım l99l (Bu bildiri yayımlandı).
3. "Eğitimde Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerinde Bir Deneme", Ankara Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 21-22 Ekim 1999.
4. "Sosyolojik Düşüncenin Osmanlı'daki Kaynakları: Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası Örneği", Ankara: XIII. Türk Tarih Kongresi=XIIIth, Turkısh Congress Of Hıstory, 4-8 1999-Ankara. (Bu bildiri yayımlandı).
5. "Türk Ailesinin Gelenek ve Tarih Etkisinde Belirlenen Sosyolojik Yapısı", XIV. Türk Tarih Kongresi= Turkısh Congress Of Hıstory, 9-13 Eylül 2002 Ankara.
6. "Bilgi Toplumunda Eğitim ve Ailenin İşlevi", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşa, Yakındoğu Üniversitesi.
7. "Osmanlı Bilim Derneklerinin Türk Bilim Geleneğindeki Yeri: Osmanlı Bilim Derneği (Cemiyet-İ İlmiye-İ Osmaniye)'den Türkiye Bilimler Akademisine", 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 3.5 Aralık 2003.
8. "Kapalı Toplumların Değişim Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Örneği". III. GAP ve Sanayi Kongresi, Diyarbakır, 18-19 Ekim 2003.
9. "Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerinde Bir Deneme" First International Congress On Unıversıty Education: Perspectıves On Unıversıty Educatıon In The 21st Century, Fatıh Unıversıty, İstanbul, Turkey, 27-29 May 2004.
10. "Tanzimat Döneminde Azınlıklar Eğitimi ve Tanzimat Aydınlarının Olaya Yaklaşımları", XV. Türk Tarih Kongresi/ XVth Turkish Congress Of History  11-15 Eylül/September 2006-Ankara.
11. "Şiddet Kültürü ve Eğitimde Değer Sorunu",  Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslararası Kongresi,11-15 Eylül 2006, Hayat Boyu Eğitim Gelişimi Derneği (HEGEM), Trabzon-Giresun, 11-15 Eylül 2006.
12. "Mekteb-i Hukuk-ı Şahane'de Bir İktisat Dersi: İlm-i Servet", Birinci İktisat Kongresi, 7-8 Eylül 2007, Oganizasyon: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul.
13. "Çağdaş liderlikte Sosyolojik Boyut", VI. Uluslar arası Atatürk Kongresi/ VI. International Atatürk Congress, Ankara, Başkent Öğretmenevi, 12-16 Kasım 2007,
14. “Türk Ailesinin Tarih ve Gelenek Etkisinde Belirlenen Sosyolojik Yapısı”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 2007.
15. “Kentsel Dönüşümün Tanıkları Olarak Osmanlı Aydınlarının Gözüyle İstanbul”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Uluslararası Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 06.10.2009,  Başkent Öğretmenevi.
16. “Küresel Değerler ve Türk Dünyası”, Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, 21-24 Eylül 2010 Bişkek, Kırgızistan.
17. “Münif Paşa’nın ‘Meclis-i Fevkalâde-i Sıhhiye’ Reisliği=Münif Pasha as ‘Head of Extraordinary Health Commision”, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık Uluslararası Kongresi, 3-6 Kasım 2010, İstanbul.

18.Kongre: “Küresel Değerler ve Türk Dünyası”, Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, 21-24 Eylül 2010.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com