Kitaplar

 

1.   Eğitim İletişim Yabancılaşma "Çeviri Yazılar", Samsun: Eser Matbaası 1990, 142+8 s.
2.   Tanzimat'ın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavi: (Sosyo-Pedagojik Bir Karşılaştırma), İstanbul, İz Yayıncılık, 1991, 429+18 s.
3.   Sosyoloji-Ders Notları, Ankara: İmaj Yayıncılık, 1993, 190 s.
4.  Bir Alt kültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, "Alan Araştırması", 1994, Başvuru Kitapları Dizisi, No: 21, 149+XII s.
5.  Sosyoloji-Kavram ve Sorunlar, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Ocak 1996, Yayın no: 56, 308+12 s.
6. Çocuk Kültürü: Tarihte, Dünyada ve Türkiye'de, Ankara, İHD Yayınları, 1995, 45 s.
7. Değişen Türkiye'de Bilim ve Kültür, Ankara: İmaj Yayıncılık, Temmuz 1997, 451+VI s.
8. İletişim ve Yabancılaşma - Yazılı Kültürümüzde İlkler, Ankara: İmaj Yayınevi, Ağustos- 1997, 369 + IX s.
9. İletişim ve Yabancılaşma -Yazılı, Kültürümüzde İlkler- İstanbul: Sistem Yayıncılık, Mayıs 1998, 378 s.
10. Sokaktaki Yabancı, İşyeri İsimlerine Yansıyan Kültürel Eğilimler, İstanbul: Sistem yayıncılık, Aralık 1999, 188 + 15 s.
11. Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Ocak 2000, 3. Baskı, 496 + XXII s.
12.  Sivil Toplum, Ondan Bizde de Var, İstanbul, Sistem Yayıncılık, Şubat 2000, 237 + 16 s.
13. Akıllı Küçük, Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Haziran 2000, 298 + 20 s.
14. Osmanlı Ailesi, Sosyolojik Bir yaklaşım, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Ekim 2001, 181+15 s.
15. Ahmet Mithat, Avrupa Âdâb-ı Muâşereti Yahut Alafranga, Çeviren ve Yorumlayan: İsmail Doğan, Ankara: Akçağ Yay., Kasım 2001.
16.  Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, "İnsan Haklarının Kültürel Temelleri", Ankara: Pegem A Yayıncılık 2. Bsk., Kasım 2001.
17.  Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 5. Bsk., 412+XIX s.
18. Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, "İnsan Haklarının Kültürel Temelleri", Ankara: Pegem A Yayıncılık 3. Bsk., Eylül 2002, 382+5 s.
19. Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, "İnsan Haklarının Kültürel Temelleri", Ankara: Pegem A Yayıncılık, 4. Bsk., 480 s.
20. Bizde Kadın, Ahmet Cevat'ın Aynı Adlı Eseri Üzerinde Bir Değerlendirme, Ankara, MEB Yay, Mayıs 2003.
21. Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, "İnsan Haklarının Kültürel Temelleri", Ankara: Pegem A Yayıncılık, 5. Bsk., 491 s.
22. Eylül ve Bursa, Kent Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul: Gendaş Yayıncılık, 2004, 360 s.
23. Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Ekim 2004, 6. Baskı, 498 s.
24. Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerinde Felsefi ve Sosyolojik Tahliller, Ankara, Pege A Yayıncılık, Eylül 2004, 360 s.
25. Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Ağustos 2007, 7. Baskı, 689+ XXII s.
26. Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Haklarının Kültürel Temelleri, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Ekim 2007, 7. Baskı, 508 + XX s.
26. Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, Pegem A Yayıncılık, Ağustos 2008, 8. Baskı.
27. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İçin Bir Vizyon Denemesi, Ankara Mayıs 2008, 67 s.

28. Dünden Bugüne Türk Ailesi Sosyolojik Bir Değerlendirme,  Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2009, 244 s.
29. Şarkıların Çağırdığı Şampiyon: Bursaspor, İmaj Yayıncılık, , 2010, 180+10 s.
30. Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri: Kurumlar, Kişiler ve Söylemler, Ankara Ekim 2010, 445+20 s.

31. Eğitim Sosyolojisi, Kavramlar Sorunlar, Ankara, Nobel Yayıncılık Nisan 2011.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com