Güncel Çalışma Alanları

 

Prof. Dr. İsmail Doğan'ın temel akademik çalışma konuları dışında son dönemde ilgilendiği ve üzerinde çalıştığı konular şunlardır:
1.        Balkanlar/ Kafkaslar ve Ortadoğu
Osmanlığı İmparatorluğu'nun ana kollarından olan bu coğrafyaların tarihsel kırılma noktaları, sosyolojik zeminde meraka değer konulardır.
Özellikle Balkanlar bu konuda son derece zengin bir laboratuardır.
Bu ilginin ilk ürünü olarak "Modern Türkiye'nin Balkan Algısı"nı konferans konusu yapan Doğan, bunun üzerinden Türk Düşüncesinde Osmanlının Balkanlardan Çekilişi Sorunu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

2.        Atatürk Dönemi Toplumsal Yapı ve Eğitimi
Prof. Dr. İsmail Doğan Atatürk Kültür Merkezi'nin, "Atatürk Dönemi Kültür Tarihi" projesinde belirtilen konuların editörlüğünü yapmakta ve bu konular üzerinde ayrıca çalışmaktadır.

3.        Etik Konusu

Bu konu toplumsal hayat kadar akademik hayatta da son derece önemli bir konudur.
Prof. Dr. İsmail Doğan özellikle üniversitedeki etik sorunları üzerinde ayrıntılı bir çalışma ve inceleme yapmaktadır.

4.        Eğitimde Post-Modern Eğilimler

Yeni toplumun eğitim algısı olarak öne çıkan eğitimdeki post-modern tavır Doğan'ın esaslı ilgi konuları arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede,
-        Eğitim ve yeni değerler: Küreselleşme, yerelleşme ilişkileri
-        Sivil Toplum ve eğitim
-        Kent, kentlilik ve Kentleşmede yeni sosyolojik süreçler
-        Alt kültürler ve eğitim/ Etnik sosyoloji
-        Aile ve kadın sorunları
-        Gençlik sorunları
İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com