Fransızcadan Çeviriler

 

1. J.F.A., et Clémént: "Ibn Khaldun Theoricien L'Inconscience", L'Homme et Société , No: 31-32, Paris: 1974, p. 161- 163; "Bir Bilinçsizlik Teorisyeni: İbn Haldun", İslamî Araştırmalar / The Journal Of Islamic Researches, Ankara: Ekim 1987, Sayı: 5, s. 106-115. (Aynı çeviri: Eğitim İletişim Yabancılaşma adlı çalışma içinde yayımlandı, Bkz: 8-36).

2. Jaccard Pierre: "Introductıon", Sociologie de L'Educatıon, Paris 1962, p.7-14, "Eğitim Sosylojisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi", Eğitim İletişim Yabancılaşma içinde, s. 1 - 7.
3. Mc Luhan, Marshall: "Le Message C'est Le Medium", Understanding Media, Newyork, 1964, p.24 - 40; "İletişim Aracı Mesajın Kendisidir", Eğitim İletişim Yabancılaşma içinde, s.37 - 44.
4. Schaff, Adam: "L'Aliénatıon En Tant Que Problem Social et Philosophique", L'Homme et Société, Paris 1974, N.31-32, p. 33-50; "Sosyal ve Felsefi bir Problem Olarak Yabancılaşma" , Eğitim İletişim Yabancılaşma, içinde, s.45 - 61.
5. Krausse, Susanne: "Jeun Turcs de La Seconde Generatıon", Documents, Revue des Questions Allemands, N.4/88, p. 96-107; "Almanya'da İkinci Kuşak Genç Türkler", Eğitim İletişim Yabancılaşma içinde, s. 62-72.
6. Kavashima, Yoko: "Le Siystem d'Aide Aux Etudiantes de La Vie Etudiante", Cahire de L'IIPE, No: 48, 1977, p. 32 - 35 ; "Japon Eğitiminde Öğrenci Kredi Sistemi ve Üniversite Hayatının Maliyeti", Eğitim İletişim Yabancılaşma içinde, s. 98 - 102.
7. Bilhan, Saffet: "Sams Al - Aimma Ebubekir muhammed bin Abi Sahl As-Sarahsi Jurisconsulte Hanafite (400-483 de L'Hegire/1009 - 1090 ), Paris: 1973 ; "Büyük Hanefi Hukukçusu Şems El-Eimme Ebubekir Muhammed Bin Ahmed Ebi sehl es-serahsi", Eğitim İletişim Yabancılaşma, Samsun, 1990 içinde, s.103 - 116.
8. Baier, M: "La Moral de Dallas" ,Le Temps Modernes, Paris: Septembre 1984, No: 458, s. 589 - 616; "Televizyonda Bir Aile dizisi Olarak Dallas" , Ankara Üniversitesi        Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 1992, s. 473 - 493.
9.        Kaehlbrandt, Roland: "Cohabitation et İntegration: les Emissions De Radio Pour La Jeunesse Le Forum Medias Jeunesse de L'Ofaj", Documents Revue Des Questions Allemands, No: 4 - 5 / 92, p . 217-220; "Birlikte Yaşama ve Bütünleşme", Ankara: Kültür Bakanlığı Kültür Gençlik Dergisi, Sayı: 25, s.38 - 40.
10.        Susanne Krause, "L'education à L'est et à L'Ouest", Documents, No: 2/92, 106-109, Çeviren: İsmail Doğan, "Batı ve Doğu Almanya'da Eğitim", Ankara Üniversitesi Eğitim bilimleri Fakültesi, C. 27, S. 2, s. 457- 551.
11.        Pierre Jaccard, "La Pénurie D'ıngenieurs et De Cadres Formés: Elites et Cadres", Sociologie De L'Education Paris, 1962, s. 15-22; Çev: İ. Doğan, "Yetişmiş İnsan Gücüne Olan Gereksinim: Kadrolar ve Elitler", Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s. 344-350.
12.        Juan Carlos Tedesco, "Connaissance Ou Valeurs?" Information Et Innovation En Education, Numéro 78, Mars 1994, s. Et 10; Çev: İ. Doğan, "Bilgi ve Değer İlişkisi", Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s. 351-357.
İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com