YENİ KİTAP ÇALIŞMALARI

 

1. Akademya'da Etik, Metik ve Mobbing.
Üniversitelerde akademik yaşamın olağan arka planına ışık tutmayı deneyen bu çalışma büyük ölçüde kişisel gözlemlerin esinlediği örnekler üzerinden yapılan bir incelemeyi içermektedir.

 

2. Bir İstanbul Hanımefendisi'nin Bursa Gezisi: Hüdavendigâr Vilâyetinde Kısmen Bir Cevelan.
Fatima Fahrunnisa İstanbullu genç bir hanımefendidir. 1895 yılında İstanbul’dan Bursa’ya yaptığı seyahatini dönemin bir kadın gazetesi olan Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika halinde yayımlamıştır. Bu çalışma söz konusu dizi yazıları günün Türkçesine uyarlayarak bir değerlendirme ve açıklama ile birlikte sunmaktadır.

 

3. Münif Paşa
Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamı ve aydınlarından olan Münif Paşa’yı hayatı, eserleri ve düşünceleriyle genç kuşağa tanıtmayı amaçlayan bir monografi çalışmasıdır.

 

4. Öncüller/ Şiir.
Bu çalışma gençlik yıllarında kaleme alınan ve birçoğu yayımlanan şiirlerin kitaplaşmasıdır.

 

5. Eğitim Sosyolojisi.
Akademik alanı eğitim sosyolojisi olan bir bilim adamı olarak çalışmalarımın kitaplaşması başta öğrencilerim olmak üzere ilgili çevrelerce temenni edilmekteydi. Bu kitap söz konusu beklentilerin bir kısmını karşılamak üzere hazırlandı.

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com