Akademik ve İdari Görevler

 

1. Öğretmen Subaylara Öğretmenlik Formasyonu Kursu, Ağustos - Eylül 1993 Eğitim Sosyoloji Dersi verildi.
2. Fen Fakültesi Mezunlarına Öğretmenlik Formasyon Kursu Mart - Mayıs 1992 Eğitim Sosyolojisi dersi verildi.
3. Yayın Koordinatörlüğü: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu adına gerçekleştirilen Türk Aile Ansiklopedisi adlı projede Eğitim ve Sosyoloji yazıları koordinatörlüğü (Bu çalışma aynı adla Aralık l991'de üç cilt halinde yayımlanmıştır).
4. Proje Danışmanlığı: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu adına gerçekleştirilen Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi adlı projede danışmanlık. (Söz konusu proje Aralık l992'de bitmiş ve çalışma üç cilt halinde yayımlanmıştır).
5. Yayın Komisyonu Üyeliği: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1992-1995.
6. İhtisas Komisyonu Üyeliği ve Alt Komisyon Başkanlığı: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İhtisas Komisyonu Üyeliği. Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü, Mart-1996.
7. Seminer: Ankara Polis Koleji. Seminer Konusu: Değişen Toplumun İnsan Modeli. 20-22 Haziran 1995.
8. Seminer: Avrupa Topluluğu ve İnsan Hakları Derneği Ortak Organizasyonu. Program Adı: İlkokul Öğretmenlerinin İnsan Hakları Açısından eğitimi. Konu: Çocuk Hakları; Tarihte Dünya'da ve Türkiye'de. (Yayımlandı). Seminer Yer ve Tarihleri: Ankara:18 Kasım l995, İzmir, 26 Kasım l995, İstanbul; 3 Aralık 1995, Samsun; 10 Aralık l995, Adana; 17 Aralık 1995, İstanbul: 26 Mayıs 1996.
9. Çocuk Hakları Sözleşmesine Dair Ulusal Rapor'un hazırlanması için oluşturan komisyonlardan "eğitim ve serbest zaman alt komisyon başkanlığı". Ocak 1997.
10. Çocuk Hakları Sözleşmesi Ulusal Rapor'unun nihai şekli için oluşturulan komisyon üyeliği, Ocak 1997.
11. Ulusal Gençlik Komitesi Üyeliği, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ankara: Ocak 1997.
12. Genel Kurmay Eğitim Doktrin Komutanlığı'nın "Emekliliğe Hazırlanan Subayların Emekliliğe Hazırlık Eğitimi" Programında beş saatlik "Boş Zaman Eğitimi" konulu ders verildi. Aracı Kuruluş EPAR, 7. 11 Haziran 1997.
13. Öğretmenlik Sertifikası Özel Programında "Eğitim Sosyolojisi" Dersi Verildi, 18 Ağustos - 12 Eylül 1997.
14. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun "Türk ailesinin bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine yönelik olarak" yürütülmesi planlanan "Aile Eğitimi Programı" konulu "istişare toplantısı"na davetli üye… 9 Aralık 1997.
15. Prof. Dr. İsmail Doğan merkezi İstanbul'da bulunan Çocuk Vakfı'nın "Çocuk Hakları Konseyi Danışma Kurulu'na" üye olarak seçilmiştir.
16. Şûra Üyeliği: Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumunun 25-27 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara'da organize ettiği III. Aile Şûrası'na üye olarak katılmış, "Kültürel Değerler ve Aile" komisyonunda görev almıştır.
17. Anabilim Dalı Başkanlığı: Prof. Dr. İsmail DOĞAN, 35. Maddeye göre görev yaptığı Polis Akademisi'nde "Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı'na seçilmiştir. Görev 1998-1999 öğretim yılından itibaren iki yıl sürelidir.
18. Prof. Dr. İsmail Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "İlköğretim Ders Kitapları Denetleme Komisyonları"na Bakanlık tarafından üye olarak atanmıştır. Görev süresi: Nisan -Haziran 1999. Bu süre içinde Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi ile Hayat Bilgisi ders kitaplarının bilimsel içerik denetimini yürütmüştür.
19. Emniyet Genel Müdürlüğü Seminerleri: Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne atanan Emniyet Müdür ve yardımcıları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10. 07. 2000 tarihinde düzenlenen programda "Toplumsal Yapı Analizi" konulu bir seminer vermiştir.
20. Prof. Dr. İsmail DOĞAN, 3 - 21 Temmuz 2000 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Adaylarının Eğitimi" programında "Okul ve Çevre İlişkileri" konusunda ders vermiştir. (Bu görevle ilgili olarak hazırlanan metin aynı adla yayımlanmıştır.
21. Emniyet Genel Müdürlüğü Seminerleri: Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Polis Okullarında görev alacak olan komiserler için Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen programda "Değişen Toplum Kültürü ve Polis" konulu bir seminer verdi. 23.07.2000.
22. Emniyet Genel Müdürlüğü Seminerleri: Prof. Dr. İsmail DOĞAN, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürleri için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Atama Öncesi Bilgilendirme Semineri"nde, "Sosyal Yapı Analizi" konulu bir ders vermiştir. Tarih: 2 Ağustos 2000.
23. Askerlere Eğitim: Prof. Dr. İsmail OĞAN, Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı Emekliliğe Hazırlık Eğitim Kursunda "Boş Zamanları Değerlendirme" konusunda dersler vermiştir, SATEM Komutanlığı, Ankara, 22 Haziran 2000.
24. Askerlere Eğitim: Prof. Dr. İsmail Doğan, Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK)'nca Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne atanan albay eşlerine "Küçük Şehir Yaşamı" konulu dersler vermiştir, EDOK, Ankara, Ağustos 2000.
25. Askerlere Eğitim: Prof. Dr. İsmail Doğan, Üst düzeyde görev yapan (Albay, yarbay vs. ) subay eşlerine Eğitim Doktrin Komutanlığı tarafından düzenlenen kurslarda "Toplu Yaşama Kuralları" Konulu dersler vermiştir. EDOK, 15.05.2001; 05.06.2001, 12.06.2001, 19.06.2001.
26. Yayın Kurulu Üyeliği: Prof. Dr. İsmail Doğan, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Kıbrıs'ta yayımlanan, Turizm Araştırmaları Dergisi'nde yayın hakem kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
27. Dergi Hakem Kurulu Üyesi: Prof. Dr. İsmail Doğan, EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti). tarafından İstanbul'da yayımlanmakta olan Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri adlı derginin eğitim sosyolojisi alanının hakem kurulunda yer almaktadır.
28. Dergi Hakem Kurulu Üyesi: Yönetim Bilimleri Dergisi, Journal of Administrative Sciences Dergisi Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yayın Organı, 2004.
29. Dergi Hakem Kurulu Üyesi: Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi'nin yayın organı olan Eğitim ve Bilim/ Education and Science Dergisi hakem kurulu, Ankara.
30. Dergi Hakem Kurulu Üyesi: Sosyal Bilimler Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sivas.
31. Dergi Hakem Kurulu Üyesi: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi/ Journal Of Gazı Faculty Of Education.
32. Dergi Hakem Kurulu Üyesi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Pegem A Yayıncılık Ankara.
33. Şûra Üyeliği: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu IV. Aile Şûrası'na Üyeliği. Aynı Şûra'da "Yoksulluğun Ekonomik, Kültürel ve Psiko-Sosyal Yönleri Komisyonu" Başkanlığı yapmıştır. Ankara: 18-20 Mayıs 2004.
34. Şûra Üyeliği: III. Din Şûrası, Ankara, 20-24 Eylül 2004.
35. Danışma Kurulu Üyeliği: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum, Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi.
36.Proje Danışmanlığı: "Kentsel Dönüşüm, Ortaklıklar ve Toplum Katılımı, Çanakkale Roman Mahallesi Örneği, TÜBİTAK Destekli Proje, 2006-2008 Ocak tarihi ve süreli.
37.Proje Danışmanlığı: "Bölünmüş Kentte Kimlik Odakları: Hollanda'da Yaşayan Türklerde Sosyal Dayanışma ve Uyum Davranışlarıyla Biçimlenen Mekânsal Ayrışma/Toplanma", Gazi Üniversitesi Destekli Proje.
38.Editörlük: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Projesi'nde "Eğitim" ve "Türk Toplum Yapısı" bölümlerinin editörlüğü, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Organizasyonu, Ankara.
39.Yayın Kurulu Üyeliği: Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayın organı olan Bilge Dergisi.
40. Yayın Kurulu Üyesi: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayın organı olan Milli Eğitim Dergisi/ Journal of National Education.
41. Bilim Kurulu Üyeliği: Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi'nin 1-3 Şubat 2008 tarihli İstanbul Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu bilim kurulu üyeliği.
42.Bilim Kurulu Üyeliği: I.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 21-23 Şubat Anwers, Belçika.
43.Televizyon Programı Danışmanlığı: TRT GAP Televizyonunda sabah kuşağında yayımlanan "Hayatın Renkleri" programının, program danışmanlığı, Eylül 2007den itibaren.


Son Dönem Sorumlulukları:

1. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde VII. Türk Kültür Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği, 2009-2010,

2. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde Strateji Geliştirme Grup Üyeliği, 2010 ve sonrası.

3. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Başkanlığı.

4. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi 1920-1938 Adlı Proje’de Eğitim ve Toplumsal Yapı Bölüm Editörlüğü.

5. Çocuk Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği; “Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (25-27 Şubat 2011, İstanbul).

İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com